Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Här presenterar vi nyheter som på ett eller annat sätt är knutna till IFN:s forskning och/eller forskare. 

Filtrera
Senaste nyheterna
12 mars 2021

Ökad forskningsproduktion


IFN:s forskningsproduktion har ökat kraftigt jämfört med det tidiga 00-talet. 2020 publicerades 87 tidskriftsartiklar och bokkapitel i IFN:s serie. Det är det högsta antalet under ett och samma år i instituets historia.

26 februari 2021

Reformer för ett innovativt Europa

För 11 år sedan utlyste EU-kommissionen ett innovationsnödläge i Europa. Coronapandemin har förvärrat krisen och nu behövs en ny politik som stimulerar en innovationsdriven tillväxt. Det sa Niklas Elert och Magnus Henrekson vid ett webbinarium arrangerat av ESBRI.

11 februari 2021

Lars Calmfors om norsk sysselsättningspolitik

I dag har den norska sysselsättningsutredningen, Sysselsettningsutvalget, överlämnat sitt slutbetänkande Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for sysselsetting NOU 2021:2, till den norska arbets- och socialministern. Lars Calmfors, IFN, har varit en av ledamöterna.

10 februari 2021

Ny bok: EU and the Technology Shift

Nu finns en engelsk version av boken Europaperspektiv: EU och Teknologiskiftet. I boken undersöker forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap olika utmaningar som EU står inför i och med teknologiskiftet.

28 januari 2021

Vägar till ett uthålligt Europa – ny bok lanseras

Coronapandemin har visat att EU står inför flera vägval för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union. Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att EU ska klara omställningen till en grön ekonomi samtidigt som EU-länderna har en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration? I Europaperspektiv 2021 Vägar till ett uthålligt EU, analyserar ledande svenska forskare inom juridik, nationalekonomi och statsvetenskap dessa övergripande frågeställningar.

20 januari 2021

Ny bok om privatiserad välfärd

Sverige är ett land med omfattande skattefinansierad välfärd. Något som är mindre känt internationellt är att en stor del av dessa tjänster utförs i privat regi av vinstdrivande företag.

 

14 januari 2021

Anslag till forskning om företagens konkurrenskraft

IFN har fått ett fyraårigt anslag på 25 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet Företagens konkurrenskraft, kompetensutvecklingen och den fjärde industriella revolutionen.

22 december 2020

Björn Tyrefors ska utreda sfi-peng

Björn Tyrefors, IFN, har utsetts till ny särskild utredare av regeringen. Han ska utreda en så kallad sfi-peng. I Björn Tyrefors uppdrag ingår att föreslå hur en sådan ersättning till utbildningsanordnare av sfi, baserad på uppnådda språkresultat, kan utformas.

10 december 2020

Daniel Waldenström invald i IVA

IFN-forskaren Daniel Waldenström är ny invald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi.

9 december 2020

Nytt skatteforskningsprojekt på IFN

IFN startar ett nytt skatteforskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och omfördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Men de påverkar också på ett eller annat sätt alla ekonomiska beslut som individer och företag tar. Hur skattesystemet är utformat påverkar nationalinkomstens storlek och långsiktiga tillväxt. Det gör att behovet att studera skatters inverkan på ekonomisk aktivitet är stort.

20 november 2020

Lars Calmfors vill se hårdare coronaregler

Lars Calmfors, IFN, och Stockholms universitet, är en av medlemmarna i Stockholms Handelskammares Omstartskommission. Han medverkade i ett seminarium om Sveriges coronaåtgärder och finanspolitiken som hölls under fredagen.

10 november 2020

Privatiserad välfärd ämne för ny bok

Privata utförare står för 17% av de svenska välfärdstjänsterna. Vinstdrivande bolag i välfärden förekom redan på 1980-talet, men det var friskolereformen i början av 1990-talet som utgjorde den huvudsakliga inledningen på privatiseringen. Enligt IFN-forskaren Mårten Blix hade staten haft svårt att upprätthålla det sociala kontraktet om man inte öppnat upp för privatiserad välfärd.

4 november 2020

Forskningsanslag till projekt om hållbar strukturomvandling

Små techbolag är bra på att ta fram ny miljövänlig teknik som ersätter gammal, medan stora bolag är bra på att förbättra befintlig teknik och göra den billigare och bättre ur miljösynpunkt. Vad är då bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? Att de små företagen får sköta sig själva från idé till produktutveckling och marknad eller att de köps upp av storbolag? IFN:s nya forskningsprojekt ”Företagsformens betydelse för en hållbar strukturomvandling” har fått ett forskningsstöd på 1,8 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser för att undersöka frågorna.

 

2 november 2020

Möt IFN:s nya vd Fredrik Sjöholm

I dag börjar Fredrik Sjöholm som ny vd för IFN. Han tar över efter Magnus Henrekson och kommer närmast från Lunds universitet där han är professor i internationell ekonomi.

28 oktober 2020

Sommarjobb och extrajobb viktiga för ungas framtida arbetsliv

De allra flesta unga i Sverige har sommar-och extrajobb. Genom dessa extrajobb under skoltiden etableras personliga kontakter och det är vanligt att kontakterna  är det som sedan gör att unga hittar sitt första varaktiga jobb efter gymnasiet. I 30 % av fallen leder det till anställning på den arbetsplats man tidigare har erfarenhet av. Det visar  Dagmar Müller med sin forskning där hon tittat på elever på gymnasiets yrkesprogram. Hennes doktorsavhandling om kontakternas betydelse har omarbetats till en SNS Analys som presenterades vid ett webbinarium under tisdagen.