Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Här presenterar vi nyheter som på ett eller annat sätt är knutna till IFN:s forskning och/eller forskare. 

Filtrera
Senaste nyheterna
20 november 2020

Lars Calmfors vill se hårdare coronaregler

Lars Calmfors, IFN, och Stockholms universitet, är en av medlemmarna i Stockholms Handelskammares Omstartskommission. Han medverkade i ett seminarium om Sveriges coronaåtgärder och finanspolitiken som hölls under fredagen.

10 november 2020

Privatiserad välfärd ämne för ny bok

Privata utförare står för 17% av de svenska välfärdstjänsterna. Vinstdrivande bolag i välfärden förekom redan på 1980-talet, men det var friskolereformen i början av 1990-talet som utgjorde den huvudsakliga inledningen på privatiseringen. Enligt IFN-forskaren Mårten Blix hade staten haft svårt att upprätthålla det sociala kontraktet om man inte öppnat upp för privatiserad välfärd.

4 november 2020

Forskningsanslag till projekt om hållbar strukturomvandling

Små techbolag är bra på att ta fram ny miljövänlig teknik som ersätter gammal, medan stora bolag är bra på att förbättra befintlig teknik och göra den billigare och bättre ur miljösynpunkt. Vad är då bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? Att de små företagen får sköta sig själva från idé till produktutveckling och marknad eller att de köps upp av storbolag? IFN:s nya forskningsprojekt ”Företagsformens betydelse för en hållbar strukturomvandling” har fått ett forskningsstöd på 1,8 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser för att undersöka frågorna.

 

2 november 2020

Möt IFN:s nya vd Fredrik Sjöholm

I dag börjar Fredrik Sjöholm som ny vd för IFN. Han tar över efter Magnus Henrekson och kommer närmast från Lunds universitet där han är professor i internationell ekonomi.

28 oktober 2020

Sommarjobb och extrajobb viktiga för ungas framtida arbetsliv

De allra flesta unga i Sverige har sommar-och extrajobb. Genom dessa extrajobb under skoltiden etableras personliga kontakter och det är vanligt att kontakterna  är det som sedan gör att unga hittar sitt första varaktiga jobb efter gymnasiet. I 30 % av fallen leder det till anställning på den arbetsplats man tidigare har erfarenhet av. Det visar  Dagmar Müller med sin forskning där hon tittat på elever på gymnasiets yrkesprogram. Hennes doktorsavhandling om kontakternas betydelse har omarbetats till en SNS Analys som presenterades vid ett webbinarium under tisdagen.

27 oktober 2020

Från Värmland till Washington – ny bok om IFN:s historia

I en ny bok, Från Värmland till Washington – Episoder ur IUI:s historia, ger Benny Carlson och Mats Lundahl en unik inblick i händelser som kom att påverka arbetet på IFN:s föregångare Industriens Utredningsinstitut, IUI, och skeenden i svensk ekonomisk historia.

26 oktober 2020

Ny bok i IFN:s historiska projekt

Det har gått 14 år sedan IFN:s historiska projekt startades 2006. Syftet var att studera IFN:s forskning och övriga verksamhet från 1939 till nutid och att sätta in detta i en större, samhällelig kontext. 2012 skrev Anders Johnson boken Building Bridges and Challenging Conventions – IFN 1939–2012. Nu har boken uppdaterats av författaren och journalisten Elisabeth Precht, tidigare kommunikationschef på IFN.

21 oktober 2020

Tre myter om marknadsekonomi

Är marknadsekonomi är hänsynslöst och egoistiskt? Det tycks åtminstone vara  en vanlig myt om just marknadsekonomi.

14 oktober 2020

IFN-forskning uppmärksammas i Portugals parlament

Manliga samkönade par diskrimineras på den portugisiska hyresmarknaden. Det visar IFN-forskarna Niclas Berggren och Therese Nilsson och deras medförfattare Filipe Gouveia i en studie som nyligen accepterats för publicering i den vetenskapliga tidskriften Journal of Housing Economics.

6 oktober 2020

Enkla jobb och kunskaper i svenska räcker inte

Enkla jobb är en väg in på den svenska arbetsmarknaden, framför allt för flyktinginvandrare från Afrika och Mellanöstern. Men arbetsgivare fäster inte så stor vikt vid tidigare arbetslivserfarenhet och genomförd sfi-utbildning. Det visar den nya SNS-rapporten ”Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?” som presenterades idag. Bakom rapporten står IFN-forskaren Per Skedinger och Simon Ek, doktorand vid Uppsala universitet och affilierad till IFN och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN.

2 oktober 2020

Hemmakontorets framtid

Det har gått sex månader sedan vi rekommenderades att jobba hemifrån om det var möjligt. Är hemma det nya kontoret? Det var ämnet för ett SACO- seminarium under fredagen. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd IFN, medverkade i samtalet.

1 oktober 2020

Framtidens elbehov

Vad krävs för att möta framtidens elbehov? Det var en av frågeställningarna vid ett SNS-seminarium under onsdagen. Bo Diczfalusy presenterade en ny ESO-rapport om behovet av en ny reglering av elmarknaden. Thomas Tangerås, IFN, var en av diskutanterna.

23 september 2020

God utbildningskvalitet i stora friskolekedjor

Det är svårt att veta hur bra svenska skolor är. Rättvisande mått på skolkvalitet saknas och efter en ny lagtolkning kommer information om betyg och elevsammansättning att hemlighållas. Ett nytt forskningsprojekt på IFN går i motsatt riktning och beräknar skolkvalitetsmått i form av så kallade förädlingsvärden.

14 september 2020

Blir vi mer toleranta av ekonomisk frihet? Ny forskning presenteras i internationell rapport

Marknadsekonomi påverkar ofta tolerans och tillit positivt i ett samhälle, men marknadsekonomi kan också leda till sänkt tolerans och riskera att spä på antisemitiska föreställningar. Det visar Niclas Berggren och Therese Nilsson med sin forskning. De medverkar med ett kapitel i Economic Freedom of the World Report, en rapport som ges ut årligen av Fraser Institute. I rapporten presenteras årligen uppdaterade data över hur stark marknadsekonomin är i ett stort antal länder.

4 september 2020

Digifysisk workshop om ny forskning

September månad inleddes med en intern IFN-workshop där vår Företags-. Arbetsmarknads- och Entreprenörskapsgrupp FAME höll den andra delen av en tvådelad workshop. Den första delen hölls i våras och var helt digital. Nu kunde vi anpassa oss till coronarekommendationer och delar av gruppen kunde delta i seminarierummet på IFN, medan resten deltog digitalt.

2 september 2020

Lars Calmfors presenterar ESO-rapport om sysselsättningspolitiska mål

Det finns både kvantitativa och kvalitativa mål för sysselsättningspolitiken men ingen samsyn kring vad exakt som bör mätas eller hur uppföljningen av målen ska gå till.

Lars Calmfors analyserar för- och nackdelar med några tidigare använda och föreslagna mål, skriver ESO. En slutsats i rapporten är att nya kvantitativa mål för sysselsättningspolitiken behövs, men att dessa bör sättas efter coronapandemin. Lars Calmfors föreslår två huvudmål, dels gällande sysselsättningsgraden för arbetskraften i åldern 20–68 år och dels gällande antalet arbetade timmar per person och år i hela befolkningen.

Läs mer hos ESO.

1 september 2020

Likvärdig skola ett måste för samhällets välstånd

När barns olika socioekonomiska bakgrund inte kompenseras för i en likvärdig skola, urholkas tilliten. Det bäddar för nepotism och korruption, skriver Magnus Henrekson i den nya boken Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur.

28 augusti 2020

Assar Lindbeck in memoriam

Professor emeritus i nationalekonomi, Assar Lindbeck, har avlidit. Assar Lindbeck var under många år forskare vid IIES, Stockholms universitet. Sedan 1995 delade han sin tid mellan IFN och IIES och var aktiv i samhällsdebatten och inom forskningen fram till sin död.

19 augusti 2020

Internationell forskarkonferens om företag och arbetsmarknad

IFN inledde höstterminen med att arrangera Labor and Finance Groups konferens, en konferens som för första gången hölls i Europa. På grund av coronapandemin var dock konferensen helt digital. Under två dagar, 17 och 18 augusti, presenterade forskare från ett flertal olika länder nya studier kring företag och arbetsmarknad.