IFN-forskare

Gabriel Heller Sahlgren

Ph.D.

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?

  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor

  • Effekter av pensionering på människors hälsa

  • Effekten av etnisk heterogenitet på valutfall

Aktuell forskning

Friskolorna och skolkostnaderna Gabriel Heller Sahlgren

Vetenskapliga artiklar

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2018. Smart but unhappy: Independent-school competition and the wellbeing-efficiency trade-off in education” Economics of Education Review, 62: 66–81

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2017. Retirement blues. Journal of Health Economics, 54: 66–78

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2014. Handing over the school keys: The impact of privatisation on education quality. Economic Affairs, 34(2): 196–210

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2011. Schooling for money: Swedish education reform and the role of the profit motive. Economic Affairs, 31(3): 28–35

 

Böcker/bokkapitel 

Heller-Sahlgren, Gabriel och Sanandaji, Nima. 2019. Glädjeparadoxen – Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse. Dialogos: Stockholm.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Jordahl, Henrik. 2016. Information – ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag: Stockholm.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Real Finnish Lessons. CPS: London.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Selection by Choice, in The Ins and Outs of Selective Secondary Schools. Civitas: London.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Incentivising Excellence: School Choice and Education Quality. CMRE & IEA: London.                                                      

 

Working Papers och pågående forskning

Heller-Sahlgren, Gabriel och Olmo Silva. ‘No Excuse Free Schools in England: Causal Evidence from Admissions Lotteries’, Pågående forskning.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Johan Wennström. 2020. The Fatal Conceit: Swedish Education after Nazism. IFN Working Paper No. 1138.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2020. Lifelong Learning and Employment Outcomes: Evidence from Sweden’, Working paper.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2020. ‘Group Threat and Voter Turnout: Evidence from a Refugee Placement Programme’, Working paper.

Burgess, Simon and Gabriel Heller-Sahlgren. 2018. Motivated to Succeed? Attitudes to Education among Native and Immigrant Pupils in England’, IZA Discussion Paper No. 11678.

 

Andra publikationer (urval)

Heller-Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl. 2020. The Value Added of Internationella Engelska Skolan. IFN Policy Paper No. 89.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2020. Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2019. "Education policy for health equality - Lessons for the Nordic region". Nordens välfärdscenter (Nordisk ministerrådet).

Keogh, Bruce Sir och Gabriel Heller-Sahlgren. 2019. Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2019. Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen? Timbro.

Sanandaji, Nima och Gabriel Heller-Sahlgren. 2019. Ålderskris – Vad kan vi lära av sjukvården i Nederländerna. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Nima Sanandaji. 2019. Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna. Svenska Dagbladet.

Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji. 2018. Spelregler för långsiktigt hållbar välfärd. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2017. Skolverket tolkar Pisa fel – Likvärdigheten inte försämrad. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2017. What the Conservative manifesto should pledge on education. The Telegraph.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2016. Regulation and funding of independent schools: Lessons from Sweden. Fraser Institute, Kanada.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Invandringens effekter på skolresultat kräver krafttag. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Why the golden boy of education has lost his lustre. The Times.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Invandringen och Sveriges resultatfall i PISA. IFN Policy Paper 71.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Julian Le Grand. 2014. How to get school competition right. Standpoint.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Julian Le Grand. 2014. Let schools compete and students will be winners. Financial Times.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2014. Income from work – The fourth pillar of income provision in old age. IEA Discussion Paper No. 52.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Dislocation: School choice, residential segregation, and education equality. Centre for Education Economics.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Att skapa en skolmarknad. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Work longer, live healthier: The relationship between economic activity, health and government policy. IEA Discussion Paper No. 46.

 

IFN Poddradio 

Centraliserat betygssystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner i första hand av underpresterande skolor. Det receptet presenterar Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl, IFN, i en ny forskningsrapport som publiceras av SNS inom ramen för det med IFN gemensamma forskningsprojektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle (10 februari 2016). 

 

Utbildningspolitik var ett hett ämne i valrörelsen 2014, inte minst efter att Sveriges dåliga resultat i PISA-undersökningen från 2012 publicerats. Men vad säger forskningen om de förslag till reformer som politikerna står för? I denna poddsändning samtalar två yngre forskare om skolans värld: Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström, IFN och doktorand vid Linköpings universitet (3 november 2014). 

 

 

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

gabriel.heller.sahlgr...

Kort beskrivning

Gabriel Heller Sahlgren disputerade i september 2019 vid London School of Economics med avhandlingen Casual Inference in Social Policy: Evidence from Education, Health and Immigration. Gabriel har tidigare en mastersexamen från London School of Economics och en kandidatexamen från University of Cambridge.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se