IFN-forskare

Gabriel Heller Sahlgren

Ph.D.

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?

  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor

  • Effekter av pensionering på människors hälsa

  • Effekten av etnisk heterogenitet på valutfall

Aktuell forskning

Friskolorna och skolkostnaderna Gabriel Heller Sahlgren

Vetenskapliga artiklar

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2018. Smart but unhappy: Independent-school competition and the wellbeing-efficiency trade-off in education” Economics of Education Review, 62: 66–81

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2017. Retirement blues. Journal of Health Economics, 54: 66–78

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2014. Handing over the school keys: The impact of privatisation on education quality. Economic Affairs, 34(2): 196–210

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2011. Schooling for money: Swedish education reform and the role of the profit motive. Economic Affairs, 31(3): 28–35

 

Böcker/bokkapitel 

Heller-Sahlgren, Gabriel och Sanandaji, Nima. 2019. Glädjeparadoxen – Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse. Dialogos: Stockholm.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Jordahl, Henrik. 2016. Information – ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag: Stockholm.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Real Finnish Lessons. CPS: London.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Selection by Choice, in The Ins and Outs of Selective Secondary Schools. Civitas: London.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Incentivising Excellence: School Choice and Education Quality. CMRE & IEA: London.                                                      

 

Working Papers och pågående forskning

Heller-Sahlgren, Gabriel och Olmo Silva. ‘No Excuse Free Schools in England: Causal Evidence from Admissions Lotteries’, Pågående forskning.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Johan Wennström. 2020. The Fatal Conceit: Swedish Education after Nazism. IFN Working Paper No. 1138.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2020. Lifelong Learning and Employment Outcomes: Evidence from Sweden’, Working paper.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2020. ‘Group Threat and Voter Turnout: Evidence from a Refugee Placement Programme’, Working paper.

Burgess, Simon and Gabriel Heller-Sahlgren. 2018. Motivated to Succeed? Attitudes to Education among Native and Immigrant Pupils in England’, IZA Discussion Paper No. 11678.

 

Andra publikationer (urval)

Heller-Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl. 2020. The Value Added of Internationella Engelska Skolan. IFN Policy Paper No. 89.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2020. Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2019. "Education policy for health equality - Lessons for the Nordic region". Nordens välfärdscenter (Nordisk ministerrådet).

Keogh, Bruce Sir och Gabriel Heller-Sahlgren. 2019. Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2019. Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen? Timbro.

Sanandaji, Nima och Gabriel Heller-Sahlgren. 2019. Ålderskris – Vad kan vi lära av sjukvården i Nederländerna. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Nima Sanandaji. 2019. Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna. Svenska Dagbladet.

Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji. 2018. Spelregler för långsiktigt hållbar välfärd. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2017. Skolverket tolkar Pisa fel – Likvärdigheten inte försämrad. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2017. What the Conservative manifesto should pledge on education. The Telegraph.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2016. Regulation and funding of independent schools: Lessons from Sweden. Fraser Institute, Kanada.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Invandringens effekter på skolresultat kräver krafttag. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Why the golden boy of education has lost his lustre. The Times.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas. Dagens Nyheter.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2015. Invandringen och Sveriges resultatfall i PISA. IFN Policy Paper 71.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Julian Le Grand. 2014. How to get school competition right. Standpoint.

Heller-Sahlgren, Gabriel och Julian Le Grand. 2014. Let schools compete and students will be winners. Financial Times.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2014. Income from work – The fourth pillar of income provision in old age. IEA Discussion Paper No. 52.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Dislocation: School choice, residential segregation, and education equality. Centre for Education Economics.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Att skapa en skolmarknad. Timbro.

Heller-Sahlgren, Gabriel. 2013. Work longer, live healthier: The relationship between economic activity, health and government policy. IEA Discussion Paper No. 46.

 

IFN Poddradio 

Centraliserat betygssystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner i första hand av underpresterande skolor. Det receptet presenterar Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl, IFN, i en ny forskningsrapport som publiceras av SNS inom ramen för det med IFN gemensamma forskningsprojektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle (10 februari 2016). 

 

Utbildningspolitik var ett hett ämne i valrörelsen 2014, inte minst efter att Sveriges dåliga resultat i PISA-undersökningen från 2012 publicerats. Men vad säger forskningen om de förslag till reformer som politikerna står för? I denna poddsändning samtalar två yngre forskare om skolans värld: Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström, IFN och doktorand vid Linköpings universitet (3 november 2014). 

 

 

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

gabriel.heller.sahlgr...

Kort beskrivning

Gabriel Heller Sahlgren disputerade i september 2019 vid London School of Economics med avhandlingen Casual Inference in Social Policy: Evidence from Education, Health and Immigration. Gabriel har tidigare en mastersexamen från London School of Economics och en kandidatexamen från University of Cambridge.

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se