Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Filtrera
Senaste nyheterna
29 december 2021

Poddar och seminarier under 2021

Vill du veta mer om kopplingen mellan korruption och kommunala bolag, eller höra om varför vi röstar som vi gör eller kanske ta del av vad som gjort att Sverige klarat ekonomiska kriser så bra de senaste tjugo åren och vad som menas med studsmatteekonomi?

22 december 2021

Ny forskning om näringslivets roll i totalförsvaret

Efter andra världskriget byggdes en civil motståndsrörelse upp i Sverige av arbetsmarknadens parter. Nu inleds ett nytt forskningsprojekt av Johan Wennström, IFN, som ska belysa denna hittills relativt okända period i svensk näringslivshistoria. Under onsdagen intervjuades Johan Wennström av Studio Ett i Sveriges Radio om projektet.

20 december 2021

Håkan Mogren in memoriam

Håkan Mogren har avlidit. Han var verksam som styrelseordförande för IFN:s föregångare IUI 1993–2003 och hade ett genuint intresse för forskning och samhällsfrågor. Under Håkan Mogrens ordförandetid ökade antalet disputerade forskare på IUI/IFN med ca 40 procent.

15 december 2021

Privatiserad välfärd ämne för IEO/IMF-seminarium

 

Mårten Blix, IFN, presenterade sin och Henrik Jordahls, IFN och Örebro universitet, bok Privatizing Welfare Services  – Lessons from the Swedish Experiment vid  ”Sweden’s Successful Financing of A Strong Welfare System: A model for Other Countries” den 14 december som arrangerades av IMF-organisationen IEO, The Independent Evaluation Office of the IMF.

8 december 2021

Ny rapport: Energistadgefördraget behöver förändras

Det krävs radikala förändringar för att Energistadgefördraget ska vara ekonomiskt försvarbart för EU. Det är en av slutsatserna i SIEPS-rapporten  Engergistadgefördragets nytta för EU – Ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av EU:s ambitioner i klimatpolitiken, skriven av Henrik Horn, professor i internationell ekonomi och verksam vid IFN.

7 december 2021

Anslag till IFN-forskare

Tre IFN-forskare har som huvudsökande beviljats anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse.

6 december 2021

Från skyddsnätsekonomi till studsmatteekonomi

Sverige drabbades hårt av 90-talskrisen men sedan dess har vår omställningsförmåga förbättrats och vi har klarat de senaste tjugo årens ekonomiska kriser väl, visar forskning av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson som presenterades vid policyseminariet ”Sveriges omställningsförmåga i kristider – från skyddsnätsekonomi till studsmatteekonomi” under fredagen.

26 november 2021

Ny ESO-rapport: Ekonomiska krisers dynamik

Sverige klarar strukturomvandlingen. Åtminstone hittills. Det visar en den nya ESO-rapporten Ekonomiska krisers dynamik, skriven av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson.

25 november 2021

Lars Calmfors – Mellan forskning och politik

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, har varit verksam inom forskning och  samhällsdebatt i fem decennier. Under torsdagen presenterade han sin bok Mellan forskning och politik – 50 år av samhällsdebatt, hos tankesmedjan Fores.

23 november 2021

Fler är förmögna i dag

Daniel Waldenström, IFN, presenterar ny forskning om  rikedom och ojämlikhet i Vox EU och kolumnen är just nu den mest lästa.

18 november 2021

Hur ska Sverige bli attraktivt för utländska företag?

Utländska företags intresse för att etablera sig i Sverige tycks ha minskat sedan finanskrisen och det är oroande, sa Fredrik Sjöholm, vd IFN, när han medverkade vid Entreprenörskapsforums lansering av rapporten Swedish Perspectives on Industrial Policy, the Washington Consensus and Beyond.

10 november 2021

Hållbart entreprenörskap lockar till läsning

Hur ska EU arbeta för att bygga ett mer hållbart entreprenörskap? Det är huvudfrågan för boken The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union, författad av Niklas Elert, Magnus Henrekson, båda IFN, samt Mark Sanders, Utrecht University. Författarna ger förslag på reformer inom sex olika områden som alla kan leda till ett mer hållbart entreprenörskap inom EU.

8 oktober 2021

Symposium: Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen

Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020. Enligt den ska alla beslut som rör barn direkt eller indirekt vara barnanpassade och till barnens bästa.  Den 1 oktober arrangerade IFN, Svenska barnläkarföreningen och barnläkarna Hugo Lagercrantz och Åse Victorin symposiet ”Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen – för bättre hälsa, utveckling och lärande”.