IFN-forskare

Lars Calmfors

professor

Ämnesområden:

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet
  • Hur påverkar lönebildningen sysselsättning och tillväxt?  
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

 

Aktuell forskning

Forskningsentreprenören Assar Lindbeck Lars Calmfors

Senaste publikationer

Calmfors, Lars och Timothy Heleniak. 2020. "Fiscal frameworks and fiscal sustainability in the Nordics." Nordic Council of Ministers.

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger. 2019. Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid, Dialogos, Stockholm

Steinar Holden, Grete brochmann, Lars Calmfors, Elisabeth Holen, Knut Roed och Kristine von Simson. 2019. Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting. Utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. january 2018. NOU 2019: 7

Calmfors, Lars och Nora Sánchez Gassen. 2019. Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Nordic Council of Ministers

Calmfors, Lars och John Hassler. 2019. “Climate Policies in the Nordics”, Nordic Economic Policy Review.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger. 2018. Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?, Dialogos, Stockholm.

Calmfors, Lars. 2018. Industrins lönenormering kan och bör reformerasLönebildning för jämlikhet - nr4, 6F - Fackförbund i samverkan.

Calmfors, Lars och Jesper Roine. 2018. "Increasing Income Inequality in the Nordics - Introduction". Nordic Economic Policy Review.

Calmfors, Lars. 2018. "Eurosamarbetet efter eurokrisen" i Mats Persson och Eva Skult (red.), Tillämpad makroekonomi, sjätte upplagan, Studentliteratur,

Bergström, Andreas och Lars Calmfors. 2018. "Framtidens arbetsförmedling - sammanfattande slutsatser" i Andreas Bergström och Lars Calmfors (red.), Framtidens arbetsförmedling. Stockholm: Fores.  

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofia Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger. 2018. "Olika vägar till jobb: Arbetsmarknadsekonomisk rapport 2018". Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger. 2018. "Hur fungerar kollektivavtalen?:, Arbetsmarknadsekonomisk rapport 2018". Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm. 

Calmfors, Lars. 2017. "Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter, Att vara brygga mellan forskning och poltik". Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:8. 

Lars Calmfors. 2017. "Hur ändamålsenlig är industrin märkessättning?". Ekonomisk Debatt 45(5), 5–21. 

Calmfors, Lars. 2017. "Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen" Rapport 2017:1. Sieps, Stockholm.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger, 2017. "Tudelningen på arbetsmarknaden: Arbetsmarkandsekonomisk rapport 2017". Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm. 

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger. 2016. "Dags för större lönespridning?: Arbetsmarknadsekonomisk rapport 2016". Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Calmfors, Lars. 2016. "Migration, sysselsättning och löner - Hur ska vi ta itu med abetsmarknadens tudelning?" i Johan Eklund (red.), Immigration, ekonomisk integration och entrepenörskap: Swedish Economic Forum Report 2016. Entrepenörskapsforum, Stockholm.

Calmfors, Lars (2016), "Löneökningarna och avtalsrörelsen". Ekonomisk Debatt, 44(2), 6–19.

Calmfors, Lars. 2015. "The Swedish Macroeconomic Framework". I Jon Pierre (red.), The Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Calmfors, Lars. 2015. "The Roles of Fiscal Rules, Fiscal Councils and Fiscal Union in EU Integration". I Harald Badinger och Volkrt Nitsch (red.), Handbook in the Economics of European Integration. London: Routledge.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger. 2015. "Inför avtalsrörelsen 2016: Arbetsmarknadsekonomisk rapport 2015". Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Calmfors, Lars, Harry Flam, John Hassler och Per Krusell. 2015. Makroekonomi. Stockholm: Liber.

Calmfors, Lars. 2015. “Tiggarna på våra gator – hur ska vi förhålla oss?”. I Birgitta Swedenborg (red.), Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Stockholm: Dialogos.

Calmfors, Lars. 2015. ”Budgetpropositionen för 2015”. Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar. Ekonomisk Debatt 43(1), 68–92.

Calmfors, Lars, Staffan Josephson, Jan-Anders Månson, Christina Ullenius, Suzanne Wennberg och Ylva Borgegård. 2014. SSF – att vara eller icke vara? En granskning av Stiftelsen för strategisk forskning. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Bennmarker, Helger, Lars Calmfors och Anna Seim. 2014. ”Earned  Income Tax Credits, Unemployment Benefits and Wages: Empirical Evidence from Sweden”. IZA Journal of Labor Policy 3(54), 1–20.

Calmfors, Lars. 2014. “How Well is the Nordic Model Doing? Recent Performance and Future Challengers”. I Tarmo Valkonen och Vesa Vihriälä (red.), The Nordic Model – Challenged but Capable of Reform. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet.

Calmfors, Lars. 2013. “Sweden: Watchdog with a Broad Remit”. I George Kopits, Restoring Public Dept Sustainability: The Role of Independent Institutions. Oxford: Oxford University Press.

Calmfors, Lars, Girts Dimdins, Marie Gustafsson Sendén, Henry Montgomery och Ulrika Stavlöt. 2013. “Why do People Dislike Low-Wage Trade Competition with Posted Workers in the Service Sector?”. Journal of Socio-Economics 47, 82–93.

Calmfors, Lars. 2013. “Sweden – From Macroeconomic Failure to Macroeconomic Success”. I Graham K. Wilson och Matthew Maguire, Business and Government. London: Routledge.

Calmfors, Lars och Anna Larsson Seim. 2013. ”Pattern Bargaining and Wage Leadership in a Small Open Economy”. Scandinavian Journal of Economics 115(1), 109–140.

Calmfors, Lars. 2012. “Can the Eurozone Develop into a Well-Functioning Fiscal Union?”. CESifo Forum 2012:1, 10–16.

Calmfors, Lars och Simon Wren-Lewis. 2011. ”What Should Fiscal Councils Do?”. Economic Policy 26(68), 649–6595.

 

Utvalda publikationer

Calmfors, Lars, Girts Dimdins, Marie Gustafsson Sendén, Henry Montgomery och Ulrika Stavlöt. 2013. “Why do People Dislike Low-Wage Trade Competition with Posted Workers in the Service Sector?”. Journal of Socio-Economics 47, 82–93.

Calmfors, Lars och Simon Wren-Lewis. 2011. ”What Should Fiscal Councils Do?”. Economic Policy 26(68), 649–6595.

Calmfors, Lars och Åsa Johansson. 2006. ”Nominal Wage Flexibility, Wage Indexation and Monetary Union”. Economic Journal 116(Jan), 283–308.

Calmfors, Lars. 2005. What Remains of the Stability Pact and What Next? SIEPS rapport 2005:8. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Calmfors, Lars, Anders Forslund och Maria Hemström. 2004. ”The Effects of Active Labour Market Policies in Sweden: What is the Evidence?”. I Jonas Agell, Michael J. Keen och Alfons J. Weichenrieder, Labor Market Institutions and Public Regulation. Cambridge, MA: MIT Press.

Calmfors, Lars. 2003. “Fiscal Policy to Stabilise the Domestic Economy in the EMU: What Can We Learn from Monetary Policy?CESifo Economic Studies 49(3), 319–353.

Calmfors, Lars. 2001. “Unemployment, Labor Market Reform, and Monetary Union”. Journal of Labor Economics 19(2), 265–89.

Calmfors, Lars, Harry Flam, Nils Gottfries, Magnus Jerneck, Rutger Lindahl, Janne Haaland Matlary, Christina Nordg Berntsson, Ewa Rabinowicz och Anders Vredin. EMU – A Swedish Perspective. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Agell, Jonas, Lars Calmfors och Gunnar Jonsson. 1996. ”Fiscal Policy when Monetary Policy is Tied to the Mast”. European Economic Review 40(7), 1413–1440.

Calmfors, Lars och Harald Lang. 1995. “Macroeconomic Effects of Active Labour Market Programmes in a Union Wage-Setting Model”. Economic Journal 105(Maj), 601–619.

Calmfors, Lars. 1994. “Active Labour Market Policy and Unemployment – A Framework for the Analysis of Crucial Design Features”. OECD Economic Studies No. 22. Paris: OECD.

Calmfors, Lars. 1993. “Centralisation of Wage Bargaining and Macroeconomic Performance – A Survey”. OECD Economic Studies No. 21. Paris: OECD.

Calmfors, Lars och John Driffill. 1988. “Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance”. Economic Policy 3(6), 13–61.

Calmfors, Lars. 1985. “Work Sharing, Employment and Wages”. European Economic Review 27(3), 293–309.

Calmfors, Lars. 1982. “Employment Policies, Wage Formation and Trade Union Behaviour in a Small Open Economy”. Scandinavian Journal of Economics 84(2), 345–373.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil : 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Kort beskrivning

Lars Calmfors blev ekon.dr. vid Handelshögskolan i Stockholm 1978 och docent där 1983. Han är professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (chef 1995–1998), Stockholms universitet. Han haft en lång rad svenska och internationella uppdrag, ledamot i styrelsen European Economic Association 1991–1996, ordförande i Ekonomiska rådet (Finansdepartementet) 1993–2001, ordförande i EMU-utredningen (Calmforsutredningen) 1995–1996, ledamot i KVAs ekonomipriskommitté 1996–1998 och 2003–2007, ordförande i SNS Vetenskapliga råd, ordförande i European Economic Advisory Group vid CESifo i München 2006–2008 och ordförande i Finanspolitiska rådet 2007–2011. Lars är ledamot i både KVA (styrelseledamot 2001–2007) och IVA. 2007–2012 var han ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. Lars ordförande var ordförande för det sedan 2018 nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se