IFN-forskare

Therese Nilsson

docent

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

• Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
• I vilken utsträckning kan globalisering påverka institutionella förutsättningar för utveckling?
• Vilka ekonomiska konsekvenser hade Spanska sjukan?
• Vilka effekter har införandet av fri mödravård?
 

Aktuell forskning

The Long-term Effects of Long Terms: Compulsory Schooling Reforms in Sweden Martin Fischer, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Nina Schwarz

 

Therese Nilssons forskning berör sambanden mellan globalisering, ojämlikhet och hälsa i rika och fattiga länder. Den aktuella forskningen handlar framför allt om vilka följder globalisering har på hälsa och fattigdom i utvecklingsländer, samt vilka ekonomiska konsekvenser som omfattande hälsochocker ger. Hon forskar även kring om det finns en hälsoeffekt av att leva i ekonomiskt ojämlika samhällen.

Therese tillbringar hälften av sin tid som forskare vid Lunds universitet.

 

IFN Newsletter

"Healthcare for newborns has long-term benefits" IFN Newsletter 2-2016. 

 

IFN poddradio

Therese Nilsson intervjuas om sin forskning om hälsans betydelse för ekonomin. Hon har bland annat studerat införandet av mödra-och spädbarnsvård i vissa svenska kommuner 1930-talet. Studien visar att  vården tidigt i livet spelar en avgörande roll för hur det går senare – livslängden påverkas men även skolan och arbetslivet. Detta är kunskaper som kan överföras till dagens utvecklingsländer, menar Therese Nilsson. (12 juni 2016)

 

Therese Nilsson

Kontakt

Tel : 046 222 4643
Mobil : 073 396 7919
therese.nilsson@nek.l...

Kort beskrivning

Therese Nilsson disputerade i nationalekonomi vid Lunds universitet i september 2009. Titeln på hennes avhandling var "Inequality, Globalization and Health". Hon samarbetar med internationella forskare vid flera europeiska universitet och är examinator vid Trade Policy Training Institute in Africa i Tanzania. 

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se