IFN-forskare

Therese Nilsson

docent

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

• Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
• I vilken utsträckning kan globalisering påverka institutionella förutsättningar för utveckling?
• Vilka ekonomiska konsekvenser hade Spanska sjukan?
• Vilka effekter har införandet av fri mödravård?
 

Aktuell forskning

Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster Martin Karlsson och Therese Nilsson

 

Therese Nilssons forskning berör sambanden mellan globalisering, ojämlikhet och hälsa i rika och fattiga länder. Den aktuella forskningen handlar framför allt om vilka följder globalisering har på hälsa och fattigdom i utvecklingsländer, samt vilka ekonomiska konsekvenser som omfattande hälsochocker ger. Hon forskar även kring om det finns en hälsoeffekt av att leva i ekonomiskt ojämlika samhällen.

Therese tillbringar hälften av sin tid som forskare vid Lunds universitet.

Therese Nilsson

Kontakt

Tel : 046 222 4643
Mobil : 073 396 7919
therese.nilsson@nek.l...

Kort beskrivning

Therese Nilsson disputerade i nationalekonomi vid Lunds universitet i september 2009. Titeln på hennes avhandling var "Inequality, Globalization and Health". Hon samarbetar med internationella forskare vid flera europeiska universitet och är examinator vid Trade Policy Training Institute in Africa i Tanzania. 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se