IFN-forskare

Therese Nilsson

docent

Forskningsområden: Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa.

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

• Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
• I vilken utsträckning kan globalisering påverka institutionella förutsättningar för utveckling?
• Vilka ekonomiska konsekvenser hade Spanska sjukan?
• Vilka effekter har införandet av fri mödravård?
 

Aktuell forskning

The Short- and Long-term Effects of Student Absence: Evidence from Sweden Sarah Cattan, Daniel A. Kamhofer, Martin Karlsson och Therese Nilsson

 

Therese Nilssons forskning berör sambanden mellan globalisering, ojämlikhet och hälsa i rika och fattiga länder. Den aktuella forskningen handlar framför allt om vilka följder globalisering har på hälsa och fattigdom i utvecklingsländer, samt vilka ekonomiska konsekvenser som omfattande hälsochocker ger. Hon forskar även kring om det finns en hälsoeffekt av att leva i ekonomiskt ojämlika samhällen.

Therese tillbringar hälften av sin tid som forskare vid Lunds universitet.

Therese Nilsson

Kontakt

Tel: 046 222 4643
Mobil: 073 396 7919
therese.nilsson@nek.l...

Kort beskrivning

Therese Nilsson disputerade i nationalekonomi vid Lunds universitet i september 2009. Titeln på hennes avhandling var "Inequality, Globalization and Health". Hon samarbetar med internationella forskare vid flera europeiska universitet och är examinator vid Trade Policy Training Institute in Africa i Tanzania. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se