Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformatKyklos

Misrepresentation and Migration

Svensk migrationspolitik har länge varit föremål för politisk konflikt. Denna uppsats studerar i hur stor utsträckning väljare och politiker haft samma åsikter i migrationsfrågor. Det har funnits en s…
Tidskriftsartikel
av Anders Kärnä, Patrik Öhberg
Visa pdf
Dagens Industri

Moderater som vill bli blåsta

Moderaterna med Christofer Fjellner i spetsen presenterade den 17:e september partiets nya klimatpolitik. Utbyggd vindkraft är ett av huvudbudskapen i rapporten. Låt oss ge perspektiv på detta förslag…
Debatt
av Jan Blomgren, Magnus Henrekson, Christian Sandström
Visa pdf

Journal of Optimization Theory and Applications

On the Curvature of Homogeneous Function

I nationalekonomisk forskning används ofta produktionsfunktioner för att beskriva relationen mellan de insatsvaror som används av företaget och den kvantitet av varor eller tjänster som företaget prod…
Tidskriftsartikel


Elgar Encyclopedia of Labour Studies

Labour Market Discrimination: Ethnicity and Race

Fältexperiment har genomförts i olika länder och resultaten pekar i samma riktning: Minoritetsgrupper diskrimineras när de söker efter anställning. Vi konstaterar att kunskaperna om förekomsten av dis…
Bokkapitel
av Ali Ahmed, Mats Hammarstedt

Liberal Debatt

Fri forskning hotas av politiska pengar

Politisk styrning av den akademiska forskningen har ökat markant det senaste decenniet, främst genom riktade utlysningar via forskningsråden. Detta leder till en rad negativa konsekvenser, men undergr…
Populärvetenskap


Kvartal

Invandring på tvärs mot folkviljan

Sveriges politiker hade helt andra åsikter om migrationspolitiken än sina egna väljare. Kanske hade de en alltför optimistisk syn på konsekvenserna av att ta emot flyktingar, konstaterar nationalekono…
Populärvetenskap
Report No. 5 2023

Kinas ekonomiska utveckling

Denna rapport inleds med att förklara de underliggande faktorer som påverkat Kinas utveckling fram till idag samt de strukturella svagheter som gör ekonomin instabil. Därefter förklaras Kinas integrat…
Rapport
av Tommy Shih, Fredrik Sjöholm, Björn Cappelin
Visa pdfLeadership Quarterly

CEO Health

Vi visar att vd:ar i genomsnitt har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. Trots detta har var tredje vd en fysisk diagnos och var tolfte en mental. God hälsa är en förutsättning för att nå…Canadian Journal of Economics

Globalization, Recruitments, and Job Mobility

Denna studie undersöker sambandet mellan företags exportintensitet och vilka rekryteringsstrategier som företagen använder sig av. Vi finner att exportintensiva företag i högre utsträckning anställer…
Tidskriftsartikel
av Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm, Susan Chun Zhu