Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Läs mer om våra olika publikationstyper.

Filtrera
  Visa i referensformat

Kvartal

Bitcoin är inte den nya dollarn

Enligt ekonomisk teori måste en valuta uppfylla flera grundläggande villkor för att kunna fungera som ett internationellt betalningsmedel. En närmare granskning visar att bitcoin faller platt på samtl…
Populärvetenskap
Visa pdf


Dagens Nyheter

Myndigheternas köpta utvärderingar är opålitliga

I mer än 90 procent av fallen håller de egna utvärderingarna inte vetenskaplig kvalitet. Myndigheter som verkar inom närings- och innovationspolitiken finansierar i hög grad sina egna utvärderingar. D…
Debatt
av Elias Collin, Sven-Olov Daunfeldt, Olof Ejermo, Magnus Henrekson, Christian Sandström, Siri Terjesen, Patrik Tingvall, Karl Wennberg
Visa pdf



Svenska Dagbladet

Distans­undervisning slår mot studenterna

Att behålla en del av undervisningen inom högskolan på distans skulle försämra studenternas psykiska hälsa och förstärka klyftorna mellan olika socioekonomiska grupper. Det skriver Adrian Mehic och Ch…
Debatt
av Adrian Mehic, Charlotta Olofsson
Visa pdf







American Journal of Epidemiology

Does Prolonged Education Causally Affect Dementia Risk When Adult Socioeconomic Status is Not Altered? A Swedish Natural Experiment on 1.3 Million Individuals

Intervening on modifiable risk factors to prevent dementia is of key importance, since progress-modifying treatments are not currently available. Education is inversely associated with dementia risk,…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Dominika Seblova, Martin Fischer, Stefan Fors, Kristina Johnell, Martin Karlsson, Anna Christina Svensson, Therese Nilsson, Martin Lövdén, Anton Lager












Journal of Human Resources

Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting

I denna studie undersöker vi data över intelligens och social förmåga från den militära mönstringen för att mäta hur sorteringen av arbetskraft mellan privata företag utvecklats under perioden 1986–20…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Christina Håkanson, Erik Lindqvist, Jonas Vlachos
Visa pdf


















Dagens Industri

Är det gröna stålet verkligen grönt?

Satsningar på grön omställning av svensk basindustri har tagit fart de senaste åren. Hybrit är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall med ambitionen att skapa fossilfritt stål. Men är fossilfr…
Debatt
av Magnus Henrekson, Christian Sandström, Siri Terjesen
Visa pdf






















Journal of Institutional Economics

Economic Freedom and Antisemitism

Vi undersöker hur ekonomisk frihet påverkar antisemitism. Denna typ av intolerans är tätt sammanbunden med ekonomiska stereotyper av judar som giriga. Vi finner, i en studie av upp till 106 länder, at…
Vetenskaplig artikel på engelska

International Journal of Industrial Organization

Determinants of Economies of Scope in Retail

Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till…
Vetenskaplig artikel på engelska







Ekonomisk Debatt

Effektiviseringar – var god dröj

I den polariserade debatt som alltför ofta förekommer är det med uppskattning vi läser Johan Lönnroths kommentar (Lönnroth 2021) till vårt inlägg (Blix och Morin 2020). Han delar centrala delar av vår…
Populärvetenskap
av Mårten Blix, Anders Morin
Visa pdf







Svenska Dagbladet

Bygg bostäder av kommersiella lokaler

Roger Svensson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, skriver i Svenska Dagbladet: "Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För…
Debatt
av Pontus Braunerhjelm, Roger Svensson
Visa pdf




The Far East and Australasia 2021

Timor–Leste: The Economy

Economic growth in Timor-Leste (formerly East Timor) has displayed dramatic volatility since the country´s independence in 2002. The first few years were characterized by negative or extremely low gro…
Bokkapitel
av Mats Lundahl, Fredrik Sjöholm




The European Union and the Technology Shift

This book explores the multiple challenges that the global technology shift is posing to the EU. It raises the question of how European societies will mobilize the positive effects of the rapid techno…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim


Privatizing Welfare Services

Lessons from the Swedish experiment
Focusing on health care, education, and elderly care, Privatizing Welfare Services draws on extensive research on the consequences of introducing market-based mechanisms to deliver welfare services.

Vägar till ett uthålligt EU

Europaperspektiv 2021
Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim