Publikationer

Publikationer 2013-02-14

IFN delar upp sin skrivna produktion i olika publikationsserier. Serierna working papers, policy papers och forskningsöversikter innehåller arbeten som först publiceras hos IFN innan de i de flesta fall publiceras extern i lämpligt forum. Alla dessa papper finns tillgängliga för nerladdning. Alla andra serier, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade. Dessa kan i många fall laddas ner från respektive utgivare/källa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se