Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat
1 2 3 4 5 Nästa


Liberal Debatt

Är medelklassen lat och inkompetent?

Den lata medelklassens matbeställningar skapar ett proletariat av cykelbud. Eller? Nationalekonomen Andreas Bergh är ny krönikör i Liberal Debatt och förklarar varför det är bättre att dricksa än att…
Populärvetenskap


Ekonomisk Debatt

Tvärvetenskapen och nationalekonomin

Tvärvetenskaplig forskning uppmuntras från många håll, bland annat från anslagsgivare av forskningsbidrag. Att samarbeta tvärvetenskapligt kan vara en utmaning, men har potential att förbättra forskni…
Populärvetenskap
Visa pdf

Hufvudstadsbladet

EU:s framtid står på spel

Protektionismen tilltar och länder runt om i världen accelererar användandet av statsstöd. Sammanhållningen inom EU står nu på spel och hotar frätas sönder till följd av att tanken på statsstöd vuxit…
Debatt
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Per Ekman, Lars Oxelheim, Anna Michalski
Visa pdf

Expressen

Jobben på Hybrit blir få och dyra

Om regeringen vill skapa fler arbetstillfällen är det 26 000 gånger mer effektivt att lösa elbristen i Sydsverige än att förstöra elsystemet ytterligare med ett megaprojekt. Energimyndigheten har en h…
Debatt
av Jan Blomgren, Magnus Henrekson, Christian Sandström
Visa pdf
Elgar Encyclopedia of Labour Studies

Labour Market Discrimination: Ethnicity and Race

Fältexperiment har genomförts i olika länder och resultaten pekar i samma riktning: Minoritetsgrupper diskrimineras när de söker efter anställning. Vi konstaterar att kunskaperna om förekomsten av dis…
Bokkapitel
av Ali Ahmed, Mats HammarstedtKvartal

Så blev romarriket rikt

Frihandel och regional specialisering skapade romarrikets välstånd. Modern handelsteori kan tillämpas för att förklara varför romarriket blev så framgångsrikt – och varför det efterhand gick under, sk…
Populärvetenskap
Visa pdfSvenska Dagbladet

Går det att lura bort en lågkonjunktur?

UNDER STRECKET – Vi står inför ett år då inkomsterna förväntas stagnera samtidigt som inflationen tar fart. Vad kan vi vänta oss av lågkonjunkturen, och kan vi lita på att den går att styra bort?
Populärvetenskap
Marknad och politik

Svensk marknads- och konkurrenspolitik

Det här kapitlet inleds med en genomgång av huvuddragen i konkurrenslagstiftningen. Därefter diskuteras de regelreformer – ofta kallade avregleringar – som genomförts i Sverige och många andra länder…
Bokkapitel
av Mats Bergman, Henrik Jordahl


Journal of Legal Studies

Unconstitutional States of Emergency

Vi studerar 853 fall av undantagstillstånd och vad som förklarar de 115 fall av missbruk som vi identifierar. Vi finner att politisk turbulens (mer än naturkatastrofer), autokrati (mer än demokrati),…
Tidskriftsartikel
av Christian Bjørnskov, Stefan Voigt, Mahdi KhesaliWorking Paper No. 1449

Coups and Economic Crises

Ökar statskupper risken för ekonomiska kriser? En enkel teoretisk modell i denna uppsats antyder det. Vidare visar en omfattande empirisk analys att ekonomiska kriser efter statskupper primärt orsakas…

Volume III: Banking, Bonds, National Wealth, and Stockholm House Prices, 1420–2020

The National Wealth of Sweden, 1810–2020

This chapter presents the evolution of national wealth in Sweden from 1810 to 2020. The historical period spans agricultural and industrial eras as well as the postwar emergence of a globalized servic…

Volume III: Banking, Bonds, National Wealth, and Stockholm House Prices, 1420–2020

The Swedish Bond Market, 1835–2020

Bonds play a major role in government and corporate finance and have done so for several centuries. The bond market consists of two parts. In the primary bond market, states, local governments and pri…


Leadership Quarterly

CEO Health

Vi visar att vd:ar i genomsnitt har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. Trots detta har var tredje vd en fysisk diagnos och var tolfte en mental. God hälsa är en förutsättning för att nå…
Kvartal

Vätgasbubblan kommer att spricka

Tekniken för att omvandla elektricitet till vätgas är ännu under utveckling och vi vet inte om den fungerar i stor skala. Vätgasen är svår att lagra och svår att hantera på ett miljövänligt sätt. Till…
Populärvetenskap
av Jan Blomgren, Magnus Henrekson, Christian Sandström
Visa pdf

Fragen unserer Zeit : Festschrift für Andreas Freytag zum 60. Geburtstag

Notstandsverfassungen: Wortfülle kuturel tradiert

Previous research suggests that high-trust societies tend to write short constitutions. We document that this pattern is not specific to the entire constitution, but is equally reflected in the emerge…
Bokkapitel
av Christian Bjørnskov, Stefan Voigt

Ekonomisk Debatt

3:12-regelverket ger stora regionala klyftor

Fåmansaktiebolag, dvs företag där fyra eller färre ägare äger minst 50 procent, står för ca 80 procent av de sysselsatta i privat sektor. Sedan början av 2000-talet har lönsamheten i dessa bolag ökat…
Populärvetenskap
av Andreas Bergh, Martin Nordin, Cecilia Hammarlund
Visa pdf
1 2 3 4 5 Nästa