Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Läs mer om våra olika publikationstyper.

Filtrera
  Visa i referensformat

American Journal of Epidemiology

Does Prolonged Education Causally Affect Dementia Risk When Adult Socioeconomic Status is Not Altered? A Swedish Natural Experiment on 1.3 Million Individuals

Intervening on modifiable risk factors to prevent dementia is of key importance, since progress-modifying treatments are not currently available. Education is inversely associated with dementia risk,…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Dominika Seblova, Martin Fischer, Stefan Fors, Kristina Johnell, Martin Karlsson, Anna Christina Svensson, Therese Nilsson, Martin Lövdén, Anton LagerJournal of Human Resources

Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting

I denna studie undersöker vi data över intelligens och social förmåga från den militära mönstringen för att mäta hur sorteringen av arbetskraft mellan privata företag utvecklats under perioden 1986–20…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Christina Håkanson, Erik Lindqvist, Jonas Vlachos
Visa pdf


Dagens Industri

Är det gröna stålet verkligen grönt?

Satsningar på grön omställning av svensk basindustri har tagit fart de senaste åren. Hybrit är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall med ambitionen att skapa fossilfritt stål. Men är fossilfr…
Debatt
av Magnus Henrekson, Christian Sandström, Siri Terjesen
Visa pdfThe European Union and the Technology Shift

Money for Nothin’: Digitalization and Fluid Tax Bases

This chapter analyses in what way digitalisation changes the conditions for taxation. In the 2020s, firms create value less using machines and more using intangibles, such as copyrights, R&D and s…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Mårten Blix, Emil Bustos

Journal of Behavioral and Experimental Economics

Civic Honesty and Cultures of Trust

Cohn m.fl. visar i ett experiment med plånböcker som lämnas på offentlig plats att ärligheten varierar betydligt i världen. En jämförelse av hur stor andel av plånböckerna som återlämnas och social ti…
Vetenskaplig artikel på engelska
Journal of Institutional Economics

Economic Freedom and Antisemitism

Vi undersöker hur ekonomisk frihet påverkar antisemitism. Denna typ av intolerans är tätt sammanbunden med ekonomiska stereotyper av judar som giriga. Vi finner, i en studie av upp till 106 länder, at…
Vetenskaplig artikel på engelska

International Journal of Industrial Organization

Determinants of Economies of Scope in Retail

Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till…
Vetenskaplig artikel på engelska
Ekonomisk Debatt

Effektiviseringar – var god dröj

I den polariserade debatt som alltför ofta förekommer är det med uppskattning vi läser Johan Lönnroths kommentar (Lönnroth 2021) till vårt inlägg (Blix och Morin 2020). Han delar centrala delar av vår…
Populärvetenskap
av Mårten Blix, Anders Morin
Visa pdf


Svenska Dagbladet

Bygg bostäder av kommersiella lokaler

Roger Svensson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, skriver i Svenska Dagbladet: "Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För…
Debatt
av Pontus Braunerhjelm, Roger Svensson
Visa pdfThe Far East and Australasia 2021

Timor–Leste: The Economy

Economic growth in Timor-Leste (formerly East Timor) has displayed dramatic volatility since the country´s independence in 2002. The first few years were characterized by negative or extremely low gro…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Mats Lundahl, Fredrik Sjöholm
The European Union and the Technology Shift

This book explores the multiple challenges that the global technology shift is posing to the EU. It raises the question of how European societies will mobilize the positive effects of the rapid techno…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim


Privatizing Welfare Services

Lessons from the Swedish experiment
Focusing on health care, education, and elderly care, Privatizing Welfare Services draws on extensive research on the consequences of introducing market-based mechanisms to deliver welfare services.

Vägar till ett uthålligt EU

Europaperspektiv 2021
Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars OxelheimSvenska Dagbladet

Nedstängningar gör mer skada än nytta

Roger Svensson, IFN, är en av artikelförfattarna till en debattartikel i Svenska Dagbladet. Tillsammans med Lars Jonung och Ulf Persson skriver han att det vetenskapliga stödet för nedstängningspoliti…
Debatt
av Lars Jonung, Ulf Persson, Roger Svensson
Visa pdf


Macroeconomic Dynamics

Index Numbers and Revealed Preference Rankings

For previously identified weakly separable blockings of goods and assets, we construct aggregates using four superlative index numbers, the Fisher, Sato-Vartia, Törnqvist, and Walsh, two non-superlati…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Per Hjertstrand, James Swofford, Gerald Whitney


Kvartal

Dags att närma sig USA

Från ett europeiskt perspektiv är det av stor vikt att återställa de historiskt starka transatlantiska banden. EU bör därför närma sig USA för att öka möjligheterna till frihandel och återigen sätta f…
Populärvetenskap
Visa pdf

1 2 3 4 5 Nästa