Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Läs mer om våra olika publikationstyper.

Filtrera
  Visa i referensformatMünzstätten, Münzprägung und Münzwege des Mittelalters im Hessen: Ergebnisse der Tagung Frankfurt und Hessen im monetären mittelalterlichen Transit

Periodic Recoinage and Economic Development in Medieval Hessen

A common coinage policy in the Middle Ages was ‘periodic recoinage’. Old coins were declared invalid and had to be exchanged for new ones at specified exchange rates and dates. This convention was a t…
Bokkapitel


Ekonomisk Debatt

Ekonomporträttet – Karl G Jungenfelt

Karl G Jungenfelt var professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm från 1972 till 1996. Han lämnade inte så många bestående avtryck i forskningslitteraturen, men få personer har haft s…
Artikel på svenska
av Peter Englund, Henrik Horn, Mats Persson
Visa pdf


Economics of Energy & Environmental Policy

Electric Vehicles Rollout: Two Case Studies

We present and discuss evidence on electric-vehicle rollout in The Netherlands and Norway, two forerunners in this area. We demonstrate that the uptake of electric vehicles is essentially driven by fi…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Fridrik M. Baldursson, Nils-Henrik M. von der Fehr, Ewa Lazarczyk
Visa pdf

Journal of Institutional Economics

Late Colonial Antecedents of Modern Democracy

Vi undersöker varför demokratisering sker och när demokratin blir en stabil institution. Med hjälp av tidigare oanvänd empirisk information för 65 kolonier efter andra världskriget finner vi att förek…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Christian Bjørnskov, Martin Rode
Scandinavian Journal of Economics

The Impact of Stay-at-Home Policies on Individual Welfare

Länder runt om i världen har infört olika karantänsregler för att hantera covid-19-pandemin. Vi visar att de privata välfärdskostnaderna av att tvingas stanna hemma utanför arbetstid är betydande.  Vi…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Fredrik Carlsson, Florian Schneider, Erik Wengström

Foreign Trade Review

Services Trade: The Great Gender Equaliser?

Standing at 24% in 2018, India’s female labour force participation is only half of the global average (48%). At the same time, India has one of the widest gender wage gaps in the world and women are l…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Louise Johannesson, Hildegunn Kyvik Nordås
Visa pdf


Independent Review

Moral Consensus and Antiestablishment Politics

Den etablerade vänstern och högern delar en moraluppfattning som främst betonar individens frihet och rättigheter medan andra, balanserande moraliska värden tonas ned. Detta skapar utrymme för nya par…
Vetenskaplig artikel på engelskaSvenska Dagbladet

Bitcoin är som ett oreglerat casino

Bitcoin fungerar varken som pengar, en värdebevarare eller som en finansiell tillgång. I stället rör det sig om ett olicensierat hasardspel – förmodligen det största i historien. Det skriver Bob Seema…
Debatt
av Bob Seeman, Roger Svensson
Visa pdfEnterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives

Foreign Exchange Risk Management

I denna uppsats analyserar vi grunderna för en framgångsrik hantering av ett företags exponering till valutarisk. Vi finner att företagets resultat påverkas av valutarisk på ett antal olika nivåer vil…
Bokkapitel
av Lars Oxelheim, Alf Alviniussen, Håkan Jankensgård

Bitcoin: Unlicensed Gambling

Promoters claim that bitcoin is a new type of money, reduces transactions costs by abandoning intermediaries and will become a safe asset that they call “digital gold”. In this book, we dissect these…
Bok
av Bob Seeman, Roger SvenssonJournal of Business & Economic Statistics

Who is the Key Player? A Network Analysis of Juvenile Delinquency

This article presents a methodology for empirically identifying the key player, whose removal from the network leads to the optimal change in aggregate activity level in equilibrium [Ballester, C., Ca…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Lung-Fei Lee, Xiaodong Liu, Eleonora Patacchini, Yves Zenou


Journal of Behavioral and Experimental Economics

Civic Honesty and Cultures of Trust

Cohn m.fl. visar i ett experiment med plånböcker som lämnas på offentlig plats att ärligheten varierar betydligt i världen. En jämförelse av hur stor andel av plånböckerna som återlämnas och social ti…
Vetenskaplig artikel på engelska
Kvartal

Vindkraften i kommunal motvind

Nya data visar att stödet är starkt för MP i valdistrikt utan vindkraft, medan det finns ett starkt stöd för SD där vindkraft byggs. Forskaren Erik Lundin skriver här om demokratiska utmaningar och ev…
Populärvetenskap
Visa pdf

Journal of Comparative Economics

Coups, Regime Transitions, and Institutional Consequences

Statskuppers syfte är oftast att förändra de grundläggande institutionerna i ett land. Men det är till stor del okänt vad denna förändring resulterar i. Vi visar att framgångsrika statskupper är fören…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Daniel L. Bennett, Christian Bjørnskov, Stephan F. Gohmann1 2 3 4 5 Nästa