Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat

Svenska Dagbladet

Går det att lura bort en lågkonjunktur?

UNDER STRECKET – Vi står inför ett år då inkomsterna förväntas stagnera samtidigt som inflationen tar fart. Vad kan vi vänta oss av lågkonjunkturen, och kan vi lita på att den går att styra bort?
Populärvetenskap

Journal of Legal Studies

Unconstitutional States of Emergency

Vi studerar 853 fall av undantagstillstånd och vad som förklarar de 115 fall av missbruk som vi identifierar. Vi finner att politisk turbulens (mer än naturkatastrofer), autokrati (mer än demokrati),…
Tidskriftsartikel
av Christian Bjørnskov, Stefan Voigt, Mahdi Khesali
Working Paper No. 1449

Coups and Economic Crises

Ökar statskupper risken för ekonomiska kriser? En enkel teoretisk modell i denna uppsats antyder det. Vidare visar en omfattande empirisk analys att ekonomiska kriser efter statskupper primärt orsakas…Kvartal

Vätgasbubblan kommer att spricka

Tekniken för att omvandla elektricitet till vätgas är ännu under utveckling och vi vet inte om den fungerar i stor skala. Vätgasen är svår att lagra och svår att hantera på ett miljövänligt sätt. Till…
Populärvetenskap
av Jan Blomgren, Magnus Henrekson, Christian Sandström
Visa pdf

Ekonomisk Debatt

3:12-regelverket ger stora regionala klyftor

Fåmansaktiebolag, dvs företag där fyra eller färre ägare äger minst 50 procent, står för ca 80 procent av de sysselsatta i privat sektor. Sedan början av 2000-talet har lönsamheten i dessa bolag ökat…
Populärvetenskap
av Andreas Bergh, Martin Nordin, Cecilia Hammarlund
Visa pdf

Australian Journal of Agricultural and Resource Economics

Global Commodity Market Disruption and the Fallout

Med tanke på dagens rekordhöga spannmålspris på världsmarknaden är det viktigt att förstå orsakerna till höga priser och dess konsekvenser. I denna studie sammanfattar vi den akademiska litteraturens…
Tidskriftsartikel
av Shon Ferguson, David Ubilava
Visa pdf

Working Paper No. 1445

Misrepresentation and Migration

Svensk migrationspolitik har länge varit föremål för politisk konflikt. Denna uppsats studerar i hur stor utsträckning väljare och politiker haft samma åsikter i migrationsfrågor. Det har funnits en s…
Working Paper
av Anders Kärnä, Patrik Öhberg
Visa pdf
Economic Modelling

Coups and the Dynamics of Media Freedom

Det är oklart om demokratier eller autokratier är mest benägna att tysta eller kontrollera media när försök att omstörta en regering äger rum. Vår skattning av pressfrihetens dynamik tyder på att enda…
Tidskriftsartikel
av Christian Bjørnskov, Andreas Freytag, Jerg Gutmann

Kvartal

Vart är inflationen på väg?

I spåren av pandemin och Ukrainakriget har inflationen ökat. Men samhället är idag bättre rustat att undvika bestående hög inflation än senast, på 1970-talet, då prisstegringarna sköt fart. Men det sa…
Populärvetenskap
Visa pdf
Till gigekonomins försvar

»Otrygga jobb«, säger vänstern. »Ovärdiga jobb«, svarar den konservativa högern. Men gigekonomin är här för att stanna. Hur kan politiken utformas för att värna gigjobbarna och till fullo utnyttja den…
Bok
av Andreas Bergh, Joakim Werberg

Games and Economic Behavior

Simple Equilibria in General Contests

Vi utvecklar en tävlingsmodell med heterogena spelare och en generell produktionsfunktion. Vårt huvudresultat är att visa att en jämvikt där alla väljer samma ansträngning alltid existerar trots att s…
Tidskriftsartikel
av Spencer Bastani, Thomas Giebe, Oliver Gürtler
Visa pdf
Ekonomisk Debatt

Forskning vid Walden

Den österrikiske författaren Thomas Bernhard skriver i boken Ja (släpptes på originalspråk 1978, men översattes till svenska 2017) om en ältande vetenskapsman som valt att flytta ut på landsbygden för…
Populärvetenskap
Visa pdfJournal of Finance

Testing Disagreement Models

We provide plausibly identified evidence for the role of investor disagreement in asset pricing. Our natural experiment exploits the staggered implementation of the Electronic Data Gathering, Analysis…
Tidskriftsartikel
av Yen-Cheng Chang, Pei-Jie Hsiao, Alexander Ljungqvist, Kevin Tseng
Visa pdf


The Review of Financial Studies

Quick or Broad Patents? Evidence from U.S. Startups

We study the effects of patent scope and review times on startups and externalities on their rivals. We leverage the quasi-random assignment of U.S. patent applications to examiners and find that gran…
Tidskriftsartikel
av Deepak Hegde, Alexander Ljungqvist, Manav RajAxess

"Fler vardagssamtal"

Den politiska polariseringen sitter djupt men går att bryta. Civil­samhällets sammanslutningar kan få människor att mötas och samtala med respekt för skilda åsikter.
Populärvetenskap


Journal of the European Economic Association

Mass Migration and Technological Change

Vi studerar effekterna av utvandringen från Sverige under 1800-talet på teknologisk förändring hemmavid. Vi finner att emigration ledde till en ökning i ny teknologi på de platser migranterna lämnade…
Tidskriftsartikel
av David Andersson, Mounir Karadja, Erik Prawitz
Visa pdf