Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat

Ekonomisk Debatt

Den kalla handen

Under 2020 lämnade avlidna i Sverige 1,4 miljarder kr i testamentsgåvor till olika välgörande ändamål (Giva Sverige 2021). Detta givande är anmärkningsvärt på flera sätt. Närmare 100 000 personer avle…
Populärvetenskap
Visa pdf

Swedish Economic Forum Report 2021: Swedish Perspectives on Industrial Policy – The Washington Consensus and Beyond

Industrial Policy and Foreign Direct Investment

Multinational firms (MNEs) are key actors in the global economy, accounting for more than one-fifth of global output and more than two-thirds of global trade (Qiang et al., 2020). Moreover, approximat…


Vad händer nu? Välfärden efter corona

Passa på med en statlig kontring!

Under de senaste decennierna har vi sett en kraftig nedgång i realräntor runt om i världen, trots stora ökningar av statsskulden. Realräntan, som är räntan justerad för inflation, är direkt kopplad ti…
Bokkapitel
Visa pdf

Working Paper No. 1414

Does Firm Exit Increase Prices?

Ekonomer har länge hävdat att ökad konkurrens minskar företagens prispåslag. Denna studie fokuserar på effekten av marknadskoncentration på producentpriser och visar att priserna hos de företag som är…
Working Paper
Visa pdf


Axess

Ett värdigt liv

Anseendet som ett arbete ger väger tyngre än pengar. Synen på yrkesutbildning och praktiska kunskaper måste därför uppgraderas och fokus på akademiska studier och teoretiska kunskaper tonas ned.
Populärvetenskap
Visa pdf
Working Paper No. 1411

Wealth and History: An Update

Vilka faktorer ligger bakom förmögenhetstillväxten och förmögenhetsfördelningens förändring under 1900-talet fram till i dag? Nya vetenskapliga rön för ett antal västländer ger anledning att ifrågasät…

Enhetslösningarnas tyranni

Storskalighet, centralism och likriktning. Enhetslösningarnas tyranni breder ut sig i det moderna samhället, från storföretaget till den statliga byråkratin. Men vill vi förstå – och kunna motverka –…
Bok
av Andreas Bergh, Olof Hallonsten
Quillette

In Defense of Good Power

Throughout the Western world, power has come to be seen as something that should be restricted at all costs, because increasingly power is associated with coercion, fraud, ruthlessness, and violence.…
Populärvetenskap
Visa pdfMünzstätten, Münzprägung und Münzwege des Mittelalters im Hessen: Ergebnisse der Tagung Frankfurt und Hessen im monetären mittelalterlichen Transit

Periodic Recoinage and Economic Development in Medieval Hessen

A common coinage policy in the Middle Ages was ‘periodic recoinage’. Old coins were declared invalid and had to be exchanged for new ones at specified exchange rates and dates. This convention was a t…

Ekonomisk Debatt

Ekonomporträttet – Karl G Jungenfelt

Karl G Jungenfelt var professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm från 1972 till 1996. Han lämnade inte så många bestående avtryck i forskningslitteraturen, men få personer har haft s…
Artikel på svenska
av Peter Englund, Henrik Horn, Mats Persson
Visa pdf