Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Läs mer om våra olika publikationstyper.

Filtrera
  Visa i referensformat

Svenska Dagbladet

Nedstängningar gör mer skada än nytta

Roger Svensson, IFN, är en av artikelförfattarna till en debattartikel i Svenska Dagbladet. Tillsammans med Lars Jonung och Ulf Persson skriver han att det vetenskapliga stödet för nedstängningspoliti…
Debatt
av Lars Jonung, Ulf Persson, Roger Svensson
Visa pdf
Macroeconomic Dynamics

Index Numbers and Revealed Preference Rankings

For previously identified weakly separable blockings of goods and assets, we construct aggregates using four superlative index numbers, the Fisher, Sato-Vartia, Törnqvist, and Walsh, two non-superlati…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Per Hjertstrand, James Swofford, Gerald WhitneyHjälpas åt: Om marknader och människor

Glöm egoism och roffarkapitalism – marknadsekonomin är ett sätt att hjälpas åt. En bok om pengar, miljö, handel, ojämlikhet, Kina, samarbete, fetma, karusellpumpar och batteriladdare. Hjälpas åt: Om m…
Bok
av Andreas Bergh, Ola Skpgäng

Kvartal

Dags att närma sig USA

Från ett europeiskt perspektiv är det av stor vikt att återställa de historiskt starka transatlantiska banden. EU bör därför närma sig USA för att öka möjligheterna till frihandel och återigen sätta f…
Populärvetenskap
Visa pdf


Working Paper No. 1376

Property Values and the Likelihood of Self-Employment

För många som vill starta eget är tillgång till eget kapital en nödvändighet. Ökad förmögenhet skulle därför kunna möjliggöra för fler att starta eget. I denna uppsats analyserar vi om högre fastighet…
Working Paper
av Åsa Hansson, Fredrik Kopsch
Visa pdf
Kvartal

Krisen i universitetsvärlden

Problemen i den svenska grundskolan är väldokumenterade genom nationella och internationella kunskapsprov och jämförelser. Mindre uppmärksammat är att en illavarslande utveckling även sker inom svensk…
Populärvetenskap
Visa pdf
Arbetsmarknadsnytt

Låt giggarna gigga!

Andreas Bergh, IFN, skriver en krönika i Arbetsmarknadsnytt om Gig-ekonomin: "Är det självklart att kollektivavtal är att föredra för gig-arbetare? Inte nödv&au…


Journal of Finance

Local Crowding‐Out in China

Kina reagerade på den globala finansiella krisen med massiva offentliga investeringar. Vi visar att detta undanträngde investeringar hos privata företag genom att skärpa deras finansieringsrestriktion…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Yi Huang, Marco Pagano, Ugo Panizza


Journal of Finance

Stock Market Returns and Consumption

Denna studie undersöker hur avkastning på börsen påverkar hushållens konsumtion. Vi utnyttjar data över de svenska hushållens aktieinnehav och finner att den marginella utgiftsbenägenheten av värdeökn…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Marco Di Maggio, Amir Kermani, Kaveh Majlesi
Kvartal

Pandemin drar oss isär

Coronapandemin förstärker alla befintliga ekonomiska skillnader, och drabbar framför allt fattiga. Även om äldre män är de som har högst dödlighet i själva pandemin, så drabbas kvinnor och barn hårdar…
Populärvetenskap
Visa pdf
Working Paper No. 1364

Peers, Gender, and Long-Term Depression

Denna uppsats undersöker vilken betydelse ungdomars kamrater har för reproducerandet av depressionsbesvär. Studien finner att depressioner hos flickors kamrater är avgörande för flickornas egen risk a…
Working Paper
av Corrado Giulietti, Michael Vlassopoulos, Yves Zenou
Visa pdf

Dagens Industri

Stoppa listningskaos i vården

Mårten Blix, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri om behovet av en gemensam digital infrastruktur. Något som skulle ha gjort att konflikten kring bolaget Krys etablering av en fysisk mott…
European Economic Review

Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents

Vi analyserar optimala kontrakt när en investerare, en ”principal”, delegerar insamling och bedömning av information som är relevant för investeringsbeslut till en specialist, en ”agent”. Det optimala…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Assar Lindbeck, Jörgen WeibullWorking Paper No. 1358

Robust Inference in Risk Elicitation Tasks

Vi fattar riskfyllda beslut varje dag. Tidigare studier har tytt på att personer med hög kognitiv förmåga fattar mer riskfyllda beslut. I denna studie visar vi att detta samband är falskt. Personer me…
Working Paper
av Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran, Erik Wengström
Visa pdf