Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat

Demokratirådets rapport 2022

Den lokala demokratins vägval

Kommunerna står inför stora utmaningar. Befolkningen blir äldre och färre ska försörja fler. Dessutom är befolkningsutvecklingen ojämn: kommuner i framför allt storstadsregioner växer, medan småkommun…
Rapport
av Gissur Ó Erlingsson, David Karlsson, Jessica Wide, Richard Öhrvall
Visa pdf


Dagens Nyheter

Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst

De storskaliga förtäckta företagsstöden fungerade dåligt på 70-talet. Trots bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till en renässans för statlig industripolitik. Men hist…
Debatt
av Christian Sandström, Karl Wennberg, Amar Bhidé, Anna Brattström, Pontus Braunerhjelm, Sinclair Davidson, Olof Ejermo, Johan Frishammar, Magnus Henrekson, Mats Magnusson, Jerker Moodysson, Jason Potts, Patrik Tingvall, Siri Terjesen, Martin Wallin
Visa pdf


Dagens Industri

Hybrit måste vänta

Omställningen för att tillverka fossilfritt stål kräver kopiösa mängder el. Ska statligt ägda bolag ta mer än hälften av Sveriges elförsörjning i anspråk i tider av skenande elpriser, krig och stundan…
Debatt
av Jan Blomgren, Magnus Henrekson, Christian Sandström
Visa pdf


Ekonomisk Debatt

Fortsatt viktiga valfrågor

I detta nummer har vi i ett särskilt valsymposium samlat korta artiklar om några sakfrågor som kan komma att bli viktiga i valdebatten: skolan, äldreomsorgen, pensionerna, hälso- och sjukvården, trafi…
Populärvetenskap
av Lars Hultkrantz, Lovisa Persson
Visa pdfDagens Industri

Ett enat EU ligger snart i Sveriges händer

Den svenska regering som väljs i höst kommer mindre än ett halvår efter valet att få ansvaret för att skapa och verka för att bibehålla ett enat EU. Det är hög tid att de politiska partierna visar väl…
Debatt
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Per Ekman, Anna Michalski, Lars Oxelheim
Visa pdf

Axess

Sprickorna i muren

Kinas ekonomi har stora svagheter som kan leda till en allvarlig kris. Förutsägelserna om kinesiskt världsherravälde kommer inte att slå in, skriver Fredrik Sjöholm.
Populärvetenskap
Visa pdf


Working Paper No. 1424

Risk-Sharing and Entrepreneurship

Offentlig riskdelning genom ett välfärdssystem minskar de negativa riskerna med entreprenörskap och gör att fler individer vågar välja ett osäkert alternativ framför en säker anställning. Men mer omfa…
Working Paper
av Matilda Kilström, Paula Roth
Visa pdf

EU mellan federalism och flexibel integration

Europaperspektiv 2022
På tröskeln till ett nytt decennium hopar sig många komplexa och djupgående utmaningar för EU och dess medlemsländer. Främst bland dessa märks övergången till en hållbar samhällsutveckling, växande in…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim
Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics

Inequality and Top Incomes

This chapter comprises three main parts. The first part is about data sources, the definitions of income, and the methodologies used to estimate top income shares. Both the standard sources and method…
Bokkapitel
av Charlotte Bartels, Daniel Waldenström
British Journal of Political Science

Birth Order and Voter Turnout

Över fyra separata val i Sverige och Norge observerar vi ett negativt förhållande mellan födelseordning och röstning. Barn som födds senare är mindre benägna att rösta jämfört med sina äldre syskon, ä…
Tidskriftsartikel
av Bernt Bratsberg, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam, Karl-Oskar Lindgren, Richard Öhrvall, Sven Oskarsson, Oddbjørn Raaum
Visa pdf

Journal of Legal Studies

Unconstitutional States of Emergency

Vi studerar 853 fall av undantagstillstånd och vad som förklarar de 115 fall av missbruk som vi identifierar. Vi finner att politisk turbulens (mer än naturkatastrofer), autokrati (mer än demokrati),…
Tidskriftsartikel
av Christian Bjørnskov, Stefan Voigt, Mahdi Khesali