Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nyheter

Filtrera
Senaste nyheterna
5 juli 2021

Vindkraftens utmaningar

Ett viktigt och välkommet inslag i landskapet som bidrar till en hållbar energiomställning, eller störande och skrymmande installationer som förstör miljön och friden för de kringboende. Det är de två ytterligheterna i synsättet på vindkraft, en energiform som är omgärdad av flera målkonflikter. Nyligen presenterades regeringens utredning om det kommunala vetot i vindkraftsetableringar. Erik Lundin har under 2021 påbörjat ett forskningsprojekt om lokaliseringen av vindkraftverk. Han ser flera problem med dagens system, varav det kommunala vetot är ett.

29 juni 2021

Ny rapport om pandemins effekter

Företagens försäljning sjönk med 8 procent och inkomstskillnaderna ökade till följd av pandemin. Det är två av slutsatserna i Skatteverkets nya studie ”Hur har Covid-19 pandemin påverkat skatteintäkter och skatteinkomster”. Daniel Waldenström, IFN och medlem av Skatteverkets vetenskapliga råd, är en av rapportförfattarna.

28 juni 2021

Almedalswebbinarium: Den likvärdiga skolan — framtidens skola

Hur ska skolan kunna ge alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, likvärdiga förutsättningar för att skapa sig en framtid? Det är huvudfrågan i Lärarnas Riksförbunds och IFN:s webbinarium som sänds inom ramen för digitala Almedalen den 7 juli kl 13:00.

21 juni 2021

Lärdomar om integration

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, var en av de forskare som medverkade när SNS höll ett webbinarium om projektet Lärdomar om integration.

8 juni 2021

Myter i ojämlikhetsdebatten

Daniel Waldenström, IFN, och Anders Björklund, professor emeritus vid Stockholms universitet, har synat ojämlikhetsdebatten i sömmarna. Enligt Waldenström och Björklund bidrar brister i den officiella statistiken till felaktigheter i debatten.

8 juni 2021

Roger Svensson skriver om Bitcoin i Financial Times

Bitcoin saknar solid grund som valuta, skriver IFN-forskaren Roger Svensson i Financial Times. Han hänvisar till forskning som visar på att vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en valuta ska fungera som internationellt betalningsmedel.  

4 juni 2021

Johan Wennströms forskning uppmärksammas stort

Johan Wennström är statsvetare och verksam vid IFN. Han är aktuell med forskning om vad som kan förklara att väljare attraheras av antietablissemangspartier. Nu uppmärksammas hans forskning på två uppslag i VLT.

2 juni 2021

Ny SNS-rapport: Reformera konsumtionsbeskattningen

En högre skatt på konsumtion kombinerat med lägre skatt på arbete vore fördelaktigt för samhällsekonomin på fler sätt. Det argumenterar Spencer Bastani, IFAU och affilierad till IFN, för i den nya SNS-rapporten  Hur bör konsumtion beskattas?.

25 maj 2021

Nedstängningar – rätt eller fel?

Var det rätt att inte stänga ned Sverige under pandemin? Frågan diskuterades av Lars Jonung, Lunds universitet, och Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, vid ett seminarium anordnat av Institute for Public Affairs vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

20 maj 2021

John Haltiwanger mottog 2020 års Global Award

Det har skett ett skifte i ekonomisk aktivitet, stora så kallade ”superstar firms” spelar en viktigare roll än unga företag. Det sa professor John Haltiwanger i sin prisföreläsning när han mottog 2020 års Global Award for Entrepreneurship Research.

17 maj 2021

Anslag till forskning om vindkraft

Erik Lundin och Thomas Tangerås, IFN, har beviljats forskningsanslag om ca 4 miljoner kronor från Energimyndigheten för projektet ”Målkonflikter i utbyggnaden av vindkraft i Sverige”.

12 maj 2021

Ny ESO-rapport om arvsskatt

Möjligheterna att motverka ekonomisk ojämlikhet genom att återinföra en arvsskatt är ytterst begränsade. Det är en av slutsatserna i Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, och Oscar Erixsons, Uppsala universitet, ESO-rapport Arvsskatt: Nere för räkning eller på väg att återuppstå?

11 maj 2021

IFN förnyar verksamheten

Digitaliseringen, migrationen och coronakrisen har fört med sig en snabb förändring av det svenska näringslivet. Nu vidareutvecklas två av IFN:s forskningsprogram för att bättre kunna möta behovet av högkvalitativa analyser av de faktorer som påverkar näringslivets funktionssätt. Samtidigt får ifn.se ett nytt utseende.

11 maj 2021

Mobilförbud i skolan

Frågan om mobilförbud i skolan har debatterats under en tid. Nu har regeringen tagit fram ett nytt förslag om mobilförbud i skolan. IFN-forskaren Björn Tyrefors har forskat om just mobilförbud.

5 maj 2021

Nästa steg i det svenska välfärdsexperimentet

Det krävs hårdare kontroller av både privata och offentliga välfärdstjänster. Det var en av slutsatserna när Mårten Blix, IFN, och Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, presenterade sin bok Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, för Sveriges Kommuners och Regioners vårdvalsnätverk.

5 maj 2021

Studie nominerad till Antitrust Writing Awards

Henrik Horn, IFN, har med sin uppsats ”International Jurisdiction over Standard-Essential Patents” blivit nominerad till Antitrust Writing Awards 2021. Priset delas ut av förlaget Concurrence och George Washington University. Uppsatsen är nominerad i kategorin Intellectual Property och är en av tio nominerade uppsatser.

3 maj 2021

IFN-forskare i Pisa-debatten

Att exkludera 11 procent av eleverna från att skriva Pisa-provet var felaktigt gjort och sänder ut fel signaler, sa Magnus Henrekson, IFN, när han medverkade i SVT:s Aktuellt om Riksrevisionens granskning av Pisa-undersökningen 2018.

30 april 2021

Prisceremoni för 2020 års Global Award

Global Award for Entrepreneurship Research 2020 tilldelades John Haltiwanger, professor vid University of Maryland, USA. Nu delas priset ut vid en cermoni som sänds från Stockholm den 19 maj klockan 16:00- 17:30.