Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat
North American Journal of Economics and Finance

Entrepreneurial Optimism and Creative Destruction

I denna studie visar vi att osäkerhet och optimism karakteriserar expansiva entreprenörsföretag. Dessa företags optimism kan effektivisera strukturomvandlingar då de bättre kan stå emot etablerade för…
Tidskriftsartikel
av Lars Persson, Thomas Seiler


Science of The Total Environment

Agroecological Practices in Combination with Healthy Diets can Help Meet EU Food System Policy Targets

Fem scenarier för framtida livsmedelssystem i EU analyseras med hjälp av biofysiska och nationalekonomiska modeller. Resultaten tyder på att storskaligt ekologiskt jordbruk för export riskerar att öka…
Tidskriftsartikel
av Elin Röös, Andreas Mayer, Adrian Muller, Gerald Kalt, Shon Ferguson, Karl-Heinz Erb, Rob Hart, Sarah Matej, Lisa Kaufmann, Catherine Pfeifer, Anita Frehner, Pete Smith, Gerald Schwarz
Visa pdf
American Economic Journal: Economic Policy

Human Trafficking and Regulating Prostitution

I denna uppsats studeras hur man kan reglera prostitution för att förhindra människohandel som syftar till sexuell exploatering. Ingen av de tre rådande modellerna för att reglera prostitution kan upp…
Tidskriftsartikel
av Samuel Lee, Petra Persson
Visa pdf


Journal of Institutional Economics

Late Colonial Antecedents of Modern Democracy

Vi undersöker varför demokratisering sker och när demokratin blir en stabil institution. Med hjälp av tidigare oanvänd empirisk information för 65 kolonier efter andra världskriget finner vi att förek…
Tidskriftsartikel
av Christian Bjørnskov, Martin Rode


Working Paper No. 1433

Foreign Ownership and Transferring of Gender Norms

Företagens internationalisering tycks öka löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi undersöker om utlandsägda företag påverkar lönesättning i svenska dotterföretag genom överföring av könsnormer. Löne…
Working Paper
av Daniel Halvarsson, Olga Lark, Patrik Gustavsson Tingvall
Visa pdf
Population and Environment

Gender and Climate Action

Vi visar att kvinnor anser att klimatförändringarna kommer att påverka oss mer än vad män tror, men även att kvinnor i högre grad ändrat sitt beteende för att minska sin klimatpåverkan jämfört med män…
Tidskriftsartikel
Visa pdf
Borde vi ha fler enkla jobb?

Den låga andelen enkla jobb i Sverige beror inte på bristande efterfrågan från arbetsgivare, utan på att höga lönenivåer till stor del ”prisat ut” dem från marknaden. De relativt höga lönerna i dessa…


Scandinavian Journal of Economics

The Impact of Stay-at-Home Policies on Individual Welfare

Länder runt om i världen har infört olika karantänsregler för att hantera covid-19-pandemin. Vi visar att de privata välfärdskostnaderna av att tvingas stanna hemma utanför arbetstid är betydande.  Vi…
Tidskriftsartikel
av Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Fredrik Carlsson, Florian Schneider, Erik Wengström
Visa pdf


Energiforskrapport 2022:859

Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad

Det svenska elsystemet håller på att ställas om. Vind- och solkraft byggs ut i snabb takt samtidigt som efterfrågan på el väntas öka kraftigt under de närmaste decennierna. Syftet med det här projekte…
Rapport
av Lars Bergman, Niclas Damsgaard, Nils Henrik M. Von Der Fehr, Pär Holmberg, Lars Joelsson, Per Lundström, Anders Moritz, Mats Nilsson, Rickard Nilsson, Andreas Regnell, Jan Rönnback, Jan Strömbergsson, Magnus Thorstensson, Stefan Montin
Visa pdf

Kvartal

En bra skola är framtiden

Skolans kunskapssyn är en förbisedd förklaring till västerlandets ökande inkomstskillnader och utanförskap, skriver nationalekonomen Magnus Henrekson. Eftersom skolan har blivit sämre på att träna äve…
Populärvetenskap
Visa pdf

Quillette

A Life Worthwhile

On the question of economic justice, political debate tends to swing between two poles. The Left wants to reduce economic differences based on the notion of distributive justice, while the Right empha…
Populärvetenskap
Visa pdf

Ekonomisk Debatt

Brott och straff – vad fungerar?

De senaste åren har den nationella politiska debatten dominerats av problemen med en viss typ av brottslighet, särskilt skjutningar och sprängningar, ofta med koppling till gäng och utanförskapsområde…
Populärvetenskap
av Lars Hultkrantz, Lovisa Persson
Visa pdfVad betalar du för framtidens elnät?

Hur får vi elnät för framtiden? Rapport 4/6
Ökade investeringar i elintensiv industri och vindkraft kommer leda till ett omfattande investeringsbehov i elnätet under de kommande decennierna. Dessutom står elnätet inför ett stort återinvestering…