Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera
  Visa i referensformat

Economics of Energy & Environmental Policy

Electric Vehicles Rollout: Two Case Studies

We present and discuss evidence on electric-vehicle rollout in The Netherlands and Norway, two forerunners in this area. We demonstrate that the uptake of electric vehicles is essentially driven by fi…
Tidskriftsartikel
av Fridrik M. Baldursson, Nils-Henrik M. von der Fehr, Ewa Lazarczyk
Visa pdf
Svenska Dagbladet

Bitcoin är som ett oreglerat casino

Bitcoin fungerar varken som pengar, en värdebevarare eller som en finansiell tillgång. I stället rör det sig om ett olicensierat hasardspel – förmodligen det största i historien. Det skriver Bob Seema…
Debatt
av Bob Seeman, Roger Svensson
Visa pdfEnterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives

Foreign Exchange Risk Management

I denna uppsats analyserar vi grunderna för en framgångsrik hantering av ett företags exponering till valutarisk. Vi finner att företagets resultat påverkas av valutarisk på ett antal olika nivåer vil…
Bokkapitel
av Lars Oxelheim, Alf Alviniussen, Håkan Jankensgård
Bitcoin: Unlicensed Gambling

Promoters claim that bitcoin is a new type of money, reduces transactions costs by abandoning intermediaries and will become a safe asset that they call “digital gold”. In this book, we dissect these…
Bok
av Bob Seeman, Roger SvenssonJournal of Business & Economic Statistics

Who is the Key Player? A Network Analysis of Juvenile Delinquency

This article presents a methodology for empirically identifying the key player, whose removal from the network leads to the optimal change in aggregate activity level in equilibrium [Ballester, C., Ca…
Tidskriftsartikel
av Lung-Fei Lee, Xiaodong Liu, Eleonora Patacchini, Yves Zenou


Journal of Behavioral and Experimental Economics

Civic Honesty and Cultures of Trust

Cohn m.fl. visar i ett experiment med plånböcker som lämnas på offentlig plats att ärligheten varierar betydligt i världen. En jämförelse av hur stor andel av plånböckerna som återlämnas och social ti…
Tidskriftsartikel

Kvartal

Vindkraften i kommunal motvind

Nya data visar att stödet är starkt för MP i valdistrikt utan vindkraft, medan det finns ett starkt stöd för SD där vindkraft byggs. Forskaren Erik Lundin skriver här om demokratiska utmaningar och ev…
Populärvetenskap
Visa pdf


Kvartal

Bitcoin är inte den nya dollarn

Enligt ekonomisk teori måste en valuta uppfylla flera grundläggande villkor för att kunna fungera som ett internationellt betalningsmedel. En närmare granskning visar att bitcoin faller platt på samtl…
Populärvetenskap
Visa pdf

Dagens Nyheter

Myndigheternas köpta utvärderingar är opålitliga

I mer än 90 procent av fallen håller de egna utvärderingarna inte vetenskaplig kvalitet. Myndigheter som verkar inom närings- och innovationspolitiken finansierar i hög grad sina egna utvärderingar. D…
Debatt
av Elias Collin, Sven-Olov Daunfeldt, Olof Ejermo, Magnus Henrekson, Christian Sandström, Siri Terjesen, Patrik Tingvall, Karl Wennberg
Visa pdfAmerican Journal of Epidemiology

Does Prolonged Education Causally Affect Dementia Risk When Adult Socioeconomic Status Is Not Altered? A Swedish Natural Experiment in 1.3 Million Individuals

Intervening on modifiable risk factors to prevent dementia is of key importance, since progress-modifying treatments are not currently available. Education is inversely associated with dementia risk,…
Tidskriftsartikel
av Dominika Seblova, Martin Fischer, Stefan Fors, Kristina Johnell, Martin Karlsson, Anna Christina Svensson, Therese Nilsson, Martin Lövdén, Anton Lager
Visa pdf