Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Filtrera nedan på våra viktigaste publikationstyper, år och författare. Läs mer om våra publikationer.

Alla typer av publikationer (referensformaterade listor)

Filtrera
  Visa i referensformatPolicy Paper No. 69

Lönedynamik bland lågavlönade

I vilken utsträckning avancerar lågavlönade till högre löner och vilka är de bakomliggande förklaringsfaktorerna? Trots att lönen är den viktigaste inkomstkällan för de flesta och därför har stor bety…
Policy Paper
Visa pdfPolicy Paper No. 58

Låglönekonkurrens och lönereglering

En mycket uppmärksammad fråga i både Norge och Sverige under de senaste åren är hur löner och arbetsvillkor ska bestämmas för utländsk personal. Den utländska arbetskraften finns både i inhemska föret…
Policy Paper
Visa pdf
Policy Paper No. 30

Håller regeringens jobbstrategi?

Den borgerliga alliansregeringen har lagt sin fjärde budget. De fortsätter där på den inslagna vägen att sänka skatten på arbete för att därigenom varaktigt höja sysselsättningen och sänka graden av u…
Policy Paper No. 26

Producenttjänster och outsourcing

Det talas ofta om att vi har gått in i en ny ekonomisk era där tjänstesektorn ständigt ökar på den varuproducerande sektorns bekostnad. Enligt gängse teorier kan detta bero på olika orsaker. En del ta…
Policy Paper
Visa pdf
Policy Paper No. 18

Non-Discrimination

Two non-discrimination principles underlie the World Trade Organization Agreement, as well as many regional trade agreements. The "Most Favored Nation" clause (MFN) essentially requires that equal tre…
Policy Paper
av Henrik Horn, Petros C. Mavroidis
Visa pdfPolicy Paper No. 15

Folkhem i brytningstid

I början av 1970-talet bröts sambanden mellan den enskildes insatser och ersättning på en rad områden i Sverige. Det personliga ansvaret kom alltmer att uttunnas genom att skulden för missförhållanden…
Policy Paper No. 11

Competition Economics

Imagine that you are advising a client on a planned merger with one of their competitors. Informal communication with the competition authority reveals that they are worried that the merger will reduc…
Policy Paper
Visa pdfPolicy Paper No. 6

Hur höga är minimilönerna?

De svenska minimilönerna är svåröverblickbara. Enbart under 2004 träffades nära 300 avtal på arbetsmarknaden och i de allra flesta av dessa fastställs minimilöner. I de avtal där minimilöner bestäms ä…
Policy Paper
Visa pdf
Policy Paper No. 10

Löneskillnader mellan kommunerna

Rapportens syfte är att utreda huruvida de löneskillnader som finns mellan olika kommuner respektive landsting beror på förhållanden på arbetsmarknaden som kommunerna och landstingen inte kan påverka.…
Policy Paper
av Allan Gustafsson, Helena Svaleryd
Visa pdf