Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Publikationer

Vi delar upp vår skrivna produktion i olika publikationstyper.  Working Papers är arbeten som först publiceras hos oss innan de i de flesta fall publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Våra Working Papers finns tillgängliga för nedladdning. Alla andra publikationer, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade och finns ofta att ladda ned från respektive utgivare.

Läs mer om våra olika publikationstyper.

Filtrera
  Visa i referensformat
Journal of Institutional Economics

Economic Freedom and Antisemitism

Vi undersöker hur ekonomisk frihet påverkar antisemitism. Denna typ av intolerans är tätt sammanbunden med ekonomiska stereotyper av judar som giriga. Vi finner, i en studie av upp till 106 länder, at…
Vetenskaplig artikel på engelska

International Journal of Industrial Organization

Determinants of Economies of Scope in Retail

Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till…
Vetenskaplig artikel på engelskaEkonomisk Debatt

Effektiviseringar – var god dröj

I den polariserade debatt som alltför ofta förekommer är det med uppskattning vi läser Johan Lönnroths kommentar (Lönnroth 2021) till vårt inlägg (Blix och Morin 2020). Han delar centrala delar av vår…
Populärvetenskap
av Mårten Blix, Anders Morin
Visa pdfSvenska Dagbladet

Bygg bostäder av kommersiella lokaler

Roger Svensson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, skriver i Svenska Dagbladet: "Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För…
Debatt
av Pontus Braunerhjelm, Roger Svensson
Visa pdfThe Far East and Australasia 2021

Timor–Leste: The Economy

Economic growth in Timor-Leste (formerly East Timor) has displayed dramatic volatility since the country´s independence in 2002. The first few years were characterized by negative or extremely low gro…
Bokkapitel
av Mats Lundahl, Fredrik Sjöholm
The European Union and the Technology Shift

This book explores the multiple challenges that the global technology shift is posing to the EU. It raises the question of how European societies will mobilize the positive effects of the rapid techno…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski, Lars Oxelheim


Privatizing Welfare Services

Lessons from the Swedish experiment
Focusing on health care, education, and elderly care, Privatizing Welfare Services draws on extensive research on the consequences of introducing market-based mechanisms to deliver welfare services.

Vägar till ett uthålligt EU

Europaperspektiv 2021
Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för…
Bok
av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars OxelheimSvenska Dagbladet

Nedstängningar gör mer skada än nytta

Roger Svensson, IFN, är en av artikelförfattarna till en debattartikel i Svenska Dagbladet. Tillsammans med Lars Jonung och Ulf Persson skriver han att det vetenskapliga stödet för nedstängningspoliti…
Debatt
av Lars Jonung, Ulf Persson, Roger Svensson
Visa pdf


Macroeconomic Dynamics

Index Numbers and Revealed Preference Rankings

For previously identified weakly separable blockings of goods and assets, we construct aggregates using four superlative index numbers, the Fisher, Sato-Vartia, Törnqvist, and Walsh, two non-superlati…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Per Hjertstrand, James Swofford, Gerald Whitney

Hjälpas åt: Om marknader och människor

Glöm egoism och roffarkapitalism – marknadsekonomin är ett sätt att hjälpas åt. En bok om pengar, miljö, handel, ojämlikhet, Kina, samarbete, fetma, karusellpumpar och batteriladdare. Hjälpas åt: Om m…
Bok
av Andreas Bergh, Ola Skpgäng

Kvartal

Dags att närma sig USA

Från ett europeiskt perspektiv är det av stor vikt att återställa de historiskt starka transatlantiska banden. EU bör därför närma sig USA för att öka möjligheterna till frihandel och återigen sätta f…
Populärvetenskap
Visa pdf

Independent Review

Moral Consensus and Antiestablishment Politics

Den etablerade vänstern och högern delar en moraluppfattning som främst betonar individens frihet och rättigheter medan andra, balanserande moraliska värden tonas ned. Detta skapar utrymme för nya par…
Vetenskaplig artikel på engelska


Working Paper No. 1376

Property Values and the Likelihood of Self-Employment

För många som vill starta eget är tillgång till eget kapital en nödvändighet. Ökad förmögenhet skulle därför kunna möjliggöra för fler att starta eget. I denna uppsats analyserar vi om högre fastighet…
Working Paper
av Åsa Hansson, Fredrik Kopsch
Visa pdf
Kvartal

Krisen i universitetsvärlden

Problemen i den svenska grundskolan är väldokumenterade genom nationella och internationella kunskapsprov och jämförelser. Mindre uppmärksammat är att en illavarslande utveckling även sker inom svensk…
Populärvetenskap
Visa pdf

Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives

Foreign Exchange Risk Management

I denna uppsats analyserar vi grunderna för en framgångsrik hantering av ett företags exponering till valutarisk. Vi finner att företagets resultat påverkas av valutarisk på ett antal olika nivåer vil…
Bokkapitel
av Lars Oxelheim, Alf Alviniussen, Håkan Jankensgård
Arbetsmarknadsnytt

Låt giggarna gigga!

Andreas Bergh, IFN, skriver en krönika i Arbetsmarknadsnytt om Gig-ekonomin: "Är det självklart att kollektivavtal är att föredra för gig-arbetare? Inte nödv&au…


Journal of Finance

Local Crowding‐Out in China

Kina reagerade på den globala finansiella krisen med massiva offentliga investeringar. Vi visar att detta undanträngde investeringar hos privata företag genom att skärpa deras finansieringsrestriktion…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Yi Huang, Marco Pagano, Ugo Panizza


Journal of Finance

Stock Market Returns and Consumption

Denna studie undersöker hur avkastning på börsen påverkar hushållens konsumtion. Vi utnyttjar data över de svenska hushållens aktieinnehav och finner att den marginella utgiftsbenägenheten av värdeökn…
Vetenskaplig artikel på engelska
av Marco Di Maggio, Amir Kermani, Kaveh Majlesi

Kvartal

Pandemin drar oss isär

Coronapandemin förstärker alla befintliga ekonomiska skillnader, och drabbar framför allt fattiga. Även om äldre män är de som har högst dödlighet i själva pandemin, så drabbas kvinnor och barn hårdar…
Populärvetenskap
Visa pdf